Skip to main content

Check on My Claim

برای بررسی ادعای خود به حساب کاربری خود درسیستم ادعای آنلاین/از طریق ثبت ادعای ابتدایی خود درخواستدهیدوارد شوید. ادعاها در طول شب به روز می‌شوند و معمولا در طول روز در دسترس هستند.

پرسش‌های متداول در خصوص ادعاها، وضعیت ادعاها، و آنچه می‌توانید انجام دهید.

در حال حاضر، زمان بین ثبت درخواست و دریافت اولین چک خود حداقل چهار هفتهاست. معمولا، دولت فدرال سه هفته را «به موقع» تشخیص می‌دهند. به دلیل شیوع COVID-19 برای ما زمان بیشتری می‌برد. اکنون نسبت به قبل افراد بیشتری برای دریافت مزایای بیکاری درخواست می‌دهند.

پردازش یک ادعای ساده برای ما چهار هفته زمان می‌برد. اگر پس از گذشت چهار هفته چک خود را دریافت نکردید، احتمالا ادعای شما یک ادعای پیچیده است.

دلایل رایج برای زمان انتظار بیش از چهار هفته در زیر آمده است:

  • درآمدهای خود را در ادعای هفتگی خود گزارش نکرده‌اید.
  • شما درآمدهایی از ارتش، دولت فدرال و یا غیره داشته‌اید که در ایالت دیگری کسب شده‌اند. دریافت پاسخ استعلام ما از سیستم آنها زمان بر است.
  • پرونده شما نیاز به رسیدگی بیشتر دارد. متخصصین ادعای ما باید با شما، رئیس شما، و/ یا دیگران صحبت کنند، زیرا:
  • شما قادر به کار کردن نیستید
  • شما به طور فعالانه‌ای به دنبال کار نیستید
  • شما استعفا داده‌اید
  • شما اخراج شده‌اید
  • شما درآمدهای معینی دارید که ما باید آنها را سر جمع کنیم (مثال‌های 1-3 را فهرست کنید)
  • [ادعاهای UI برای فهرست کردن دلایل باقیمانده]