Skip to main content

راهنمای مرحله به مرحله در مورد نحوه ثبت ادعای خود در طی دوره COVID-19

اگر ادعای خود را به درستی ثبت نکنید، مزایای شما به مدت چند روز یا حتی جند هفته به تاخیر خواهد افتاد.

در طی دوره COVID-19، پاسخ‌های درست به پرسش‌های موجود در فرم ادعا متفاوت از چیزی هستند که شما تصور می‌کنید. برای کمک به ثبت ادعای خود به صورت صحیح از ویدئوها و راهنمای مرحله به مرحله ما استفاده کنید.

اگر برای ثبت درخواست‌نامه اولیه یا هفتگی بیمه بیکاری نیازمند راهنمایی به زبانی غیر از انگلیسی هستید، می‌توانید با یکی از مراکز WorkSource تماس بگیرید و خواسته‌ خود را با یکی از کارکنان «اداره اشتغال» مطرح کنید. شماره تلفن همه مراکز در نشانی http://www.worksourceoregon.org/Centers.html l در دسترس است. لطفاً به کارمندان ما بگویید که می‌خواهید به چه زبانی راهنمایی دریافت کنید و ما یا با مترجم تلفنی رایگانی تماس می‌گیریم یا شما را به یکی از کارمندان دو زبانه مجرب خود ارجاع می‌دهیم.

برای کمک به شما در ثبت درخواست‌نامه بیمه بیکاری، لازم است درطول تماس تلفنی اطلاعات زیر را از شما دریافت کنیم. لطفاً آن‌ها را پیش از برقراری تماس آماده کنید:

1. شماره تأمین اجتماعی

2. سابقه کاری در 18 ماه گذشته، شامل تاریخ‌های هر اشتغال و نام، نشانی، و شماره تلفنهر کارفرما

3. حقوق/درآمد کلی از هر کارفرما

4. کد فراگیر اتباع خارجی (اگر در مورد شما صدق می‌کند)

5. شماره تلفن