Làm Thế Nào Để Nộp Đơn Xin Trợ Cấp Thất Nghiệp

Quy trình ghi danh hưởng thất nghiệp bao gồm nhiều giai đoạn. Các giai đoạn bao gồm thu thập chứng từ và thông tin, nộp đơn yêu cầu ban đầu và nộp đơn yêu cầu hằng tuần. Quý vị cũng phải có khả năng làm việc, sẵn sàng làm việc và tích cực tìm việc. Tìm hiểu thêm cách ghi danh trợ cấp thất nghiệp bên dưới và biết thêm chi tiết về tính hội đủ điều kiện cũng như quy trình yêu cầu trong Sổ Tay Người Yêu Cầu Trợ Cấp Thất Nghiệp.

Marquam Bridge crosses the Willamette River as the sun sets behind the skyline of Portland.

Trước Khi Quý Vị Nộp Đơn Xin Trợ Cấp

Trước khi quý vị bắt đầu quy trình ghi danh, hãy thu thập chứng từ và thông tin của quý vị. Đối với các khoản trợ cấp thất nghiệp (UI), quý vị sẽ cần:

 • Họ tên, số An Sinh Xã Hội, ngày sinh và thông tin liên lạc của quý vị
 • Nếu quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc Cư Dân Đảo COFA, quý vị có thể sử dụng số USCIS, số A hoặc số I-94 của quý vị
 • Quá trình làm việc đầy đủ của quý vị trong 18 tháng qua, bao gồm:
  • Tên chủ hãng
  • (Các) địa chỉ của chủ hãng
  • (Các) số điện thoại của chủ hãng
  • Ngày bắt đầu và ngày kết thúc công việc của quý vị đối với từng chủ hãng
 • Số tài khoản ngân hàng và số định tuyến ngân hàng, nếu quý vị muốn ghi danh để nhận các khoản trợ cấp thông qua ký gửi trực tiếp.

Quý Vị Nộp Đơn Như Thế Nào?

Bước 1: Nộp đơn xin trợ cấp

Bước đầu tiên của quy trình nộp đơn là nộp đơn xin trợ cấp ban đầu và tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp hay không.

Quý vị chỉ nộp đơn xin trợ cấp lần đầu mỗi năm trợ cấp một lần (khoảng thời gian 52 tuần bắt đầu từ tuần đầu tiên quý vị khai thuế). Có một số cách để nộp:

 • Nộp đơn xin trợ cấp lần đầu trực tuyến: Cách nhanh nhất để nộp đơn là thông qua Hệ thống Nộp đơn Trực tuyến của chúng tôi. Điền vào đơn ghi danh trực tuyến và cung cấp tất cả các thông tin cần thiết.

  Hệ thống này cũng cho phép quý vị làm những việc như cập nhật địa chỉ và ghi danh gửi tiền trực tiếp.

  Hãy chắc chắn rằng quý vị nhập thông tin của quý vị một cách chính xác trên đơn xin! Sau khi gửi yêu cầu bồi thường, quý vị không thể thực hiện thay đổi đối với khiếu nại đó. Tiền trợ cấp có thể bị trì hoãn vài ngày hoặc vài tuần nếu quý vị mắc lỗi khi điền đơn. Hãy hết sức cẩn thận với Số An Sinh Xã Hội và địa chỉ của quý vị.
 • Nộp đơn khiếu nại ban đầu qua điện thoại: Quý vị có thể nộp đơn qua điện thoại bằng cách gọi 1-877-File-4-UI (1-877-345-3484). Hãy cho nhân viên của chúng tôi biết quý vị thông thạo ngôn ngữ nào. Họ sẽ kết nối quý vị với một nhân viên song ngữ hoặc một thông dịch viên miễn phí. Quý vị cũng có thể gửi email, tên họ, ngôn ngữ được yêu cầu, số điện thoại và thời điểm tốt nhất để nhận cuộc gọi đến nhóm Truy cập ngôn ngữ của chúng tôi.

  Thời gian ghi danh có thể lâu hơn bình thường tùy thuộc vào ngày và giờ khi quý vị ghi danh qua điện thoại.
 • Nộp đơn yêu cầu ban đầu: Nếu quý vị không thể sử dụng các lựa chọn trực tuyến hoặc qua điện thoại, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu ban đầu với Mẫu Đơn 115. Biểu mẫu có hướng dẫn về fax hoặc gửi mẫu đơn đã hoàn tất qua đường bưu điện.

Sau khi quý vị nộp đơn yêu cầu ban đầu, chúng tôi sẽ cho quý vị biết rằng chúng tôi đã nhận được đơn ghi danh của quý vị.

Quý vị sẽ nhận được một email xác nhận khi quý vị nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp thông qua Hệ thống Nộp đơn Trực tuyến. Email này chỉ xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được đơn ghi danh của quý vị. Nếu quý vị nộp đơn qua điện thoại, đại diện của chúng tôi sẽ cho quý vị biết đơn của quý vị đã được nhận. 

Quý vị sẽ nhận được một lá thư qua đường bưu điện cho quý vị biết liệu quý vị có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hay không và quý vị có thể nhận được bao nhiêu tiền nếu quý vị nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần và hội đủ điều kiện khác. Quý vị cũng sẽ nhận được một lá thư hướng dẫn quý vị phải làm gì tiếp theo. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện, lá thư sẽ cho quý vị biết lý do tại sao không được chấp thuận.

Hầu hết các đơn ghi danh được xem xét trong vòng một tuần. Nếu quý vị mắc lỗi khi gửi cho chúng tôi đơn yêu cầu ban đầu, điều đó có thể trì hoãn việc xử lý đơn ghi danh của quý vị cho đến khi chúng tôi nhận được thêm thông tin từ quý vị.

Quý vị có thể kiểm tra trạng thái đơn của mình bằng cách đăng nhập vào Hệ thống Nộp đơn Trực tuyến của chúng tôi.

Bước 2: Nộp Đơn Xin Trợ Cấp Hằng Tuần

Để bắt đầu nhận trợ cấp nếu quý vị hội đủ điều kiện, quý vị cũng phải nộp đơn xin trợ cấp hằng tuần. Đơn xin trợ cấp hằng tuần khác với đơn xin trợ cấp ban đầu. Quý vị cần phải nộp cả đơn xin trợ cấp ban đầu và đơn xin trợ cấp hằng tuần để nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp, và quý vị nên nộp đơn xin trợ cấp hằng tuần ngay cả khi quý vị vẫn đang chờ phê duyệt đơn xin trợ cấp ban đầu của quý vị.

Đơn xin trợ cấp hằng tuần xác định số tiền chúng tôi gửi cho quý vị trong tuần đó. Một tuần là từ Chủ Nhật đến Thứ Bảy. Quý vị phải đợi đến Chủ Nhật để nộp đơn xin trợ cấp cho tuần kết thúc vào Thứ Bảy.

Để tiếp tục nhận được trợ cấp, quý vị cần nộp đơn xin trợ cấp hằng tuần mỗi tuần. Nộp đơn xin trợ cấp hằng tuần ngay cả khi quý vị đã làm việc trong tuần đó. Quý vị cần báo cáo giờ làm việc và thu nhập của quý vị cho bất kỳ công việc nào mà quý vị đã làm trong tuần đó. Quý vị được coi là thất nghiệp trong bất kỳ tuần nào quý vị làm việc dưới 40 giờ và kiếm được ít hơn số tiền trợ cấp hằng tuần của quý vị.

Một lần nữa, quý vị nên nộp đơn xin trợ cấp hằng tuần của mình ngay cả khi quý vị vẫn đang chờ nghe xem đơn xin trợ cấp ban đầu của quý vị đã được chấp thuận hay chưa. Nếu nó được chấp thuận, chúng tôi sẽ gửi tiền cho quý vị trong tất cả các tuần qua mà quý vị hội đủ điều kiện nếu quý vị nộp đơn xin trợ cấp hằng tuần cho những tuần đó.

Bước 3: Sẵn sàng trở lại làm việc

Những người nhận trợ cấp thất nghiệp được yêu cầu tìm kiếm việc làm và ghi lại tìm kiếm của họ. Quý vị phải có khả năng làm việc, sẵn sàng làm việc và tích cực tìm kiếm việc làm. Ngoài ra, quý vị có thể được yêu cầu ghi danh và hoàn tất hồ sơ tìm việc tại iMatchSkills.org và hoàn tất Chào Mừng Cuộc Trò Chuyện tại trung tâm WorkSource Oregon tại địa phương của quý vị.

Cần Sự Giúp Đỡ

Câu trả lời cho nhiều câu hỏi có thể được tìm thấy trong Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi hoặc bằng cách tìm kiếm trang mạng của chúng tôi. Truy cập trang Cách liên lạc với chúng tôi để biết các cách khác để nhận thông tin hoặc trợ giúp.

Thực Hiện Thay Đổi

Sau khi gửi yêu cầu trợ cấp, quý vị không thể thực hiện thay đổi đối với xác nhận quyền sở hữu đó. Điều quan trọng là quý vị phải nhập chính xác tất cả thông tin khi điền vào đơn yêu cầu của mình. Nhập sai thông tin sẽ làm chậm trễ quyền lợi của quý vị.

Quý vị có thể cập nhật địa chỉ của mình bằng cách sử dụng Hệ Thống Nộp Đơn Trực Tuyến và chọn lựa "Thay đổi địa chỉ của quý vị". Nếu quý vị không thể cập nhật địa chỉ của mình trực tuyến hoặc nếu quý vị cần trợ giúp khác về khiếu nại của quý vị, vui lòng gửi yêu cầu qua Mẫu Đơn Liên Lạc Với Chúng Tôi hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-877-File-4-UI (1-877-345-3484).