Sida loo Codsado Faa'iidooyinka Caymiska Shaqala'aanta

Habka codsiga faa'iidooyinka caymiska shaqo la'aanta ayaa leh dhowr tillaabo. Waxaa ka mid ah aruurinta dukumeentiyada iyo macluumaadka, xereynta dacwadda bilowga ah, iyo xereynta cabashooyinka toddobaadlaha ah. Waa inaad sidoo kale karti u leedahay inaad shaqeyso, diyaar u tahay inaad shaqeyso, oo aad si firfircoon u raadsato shaqo. Hoos ka baro wax badan oo ku saabsan codsashada caymiska shaqo la'aanta oo hel tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan u-qalmitaanka iyo habka sheegashada ee Buug-gacmeedka Sheegashada Caymiska Shaqala'aanta.

Marquam Bridge crosses the Willamette River as the sun sets behind the skyline of Portland.

Kahor intaadan Codsan Faa'iidooyinka

Kahor intaadan bilaabin nidaamka codsiga, uruuri dukumeentiyadaada iyo macluumaadkaaga. Caymiska shaqo la'aanta (UI), waxaad u baahan doontaa::

 • Magacaaga, Lambarka Adeega Bulshada, taariikhda dhalashada iyo macluumaadka xiriirka
 • Haddii aadan ahayn muwaadin Maraykan ah ama COFA Islander, waxaad isticmaali kartaa lambarkaaga USCIS, A-lambar ama lambarka I-94
 • Taariikhdaadii shaqo oo dhammaystiran 18-kii bilood ee la soo dhaafay, oo ay ku jiraan:
 • Magaca(yada) loo-shaqeeyaha
 • Cinwaanka loo-shaqeeyaha
 • Lambarka taleefanka loo shaqeeyaha
 • Bilawga iyo dhamaadka taariikhda shaqadaada ee loo-shaqeeyaha kasta

Lambarka akoonkaaga bangiga iyo nambarka marin-u-socodka, haddii aad rabto inaad isdiiwaangeliso si faa’idooyinkaaga lagugu siiyo digaal toos ah

Codsashada Faa'iidooyinka

Talaabada 1-aad: Fayl garee Dacwada Hore

Talaabada ugu horeysa ee habka codsiga waa in la xareeyo dacwad bilow ah oo la ogaado haddii aad u qalanto dheefaha shaqo la'aanta.Waxa kaliya oo aad xaraynaysaa cabashada bilowga ah hal mar sannadkii faa'iidada (muddada 52-usbuuc ee bilaabmaysa toddobaadka ugu horreeya ee aad xarayso). Waxaa jira dhowr siyaabood oo loo xareeyo:

 • Ka xarayso initial claim ee khadka tooska ah: Habka ugu dhakhsaha badan ee aad ku codsato waa Frances Online.

  Nidaamkani waxa kale oo uu kuu ogolaanayaa inaad samayso waxyaabo ay ka mid yihiin cusboonaysiinta cinwaankaaga oo aad isku diiwangeliso dhigaal toos ah.

  Hubi inaad si sax ah u geliso macluumaadkaaga codsigaaga! Markaad soo gudbiso sheegasho, ma samayn kartid wax ka beddel ah. Lacagtaada waxay dib u dhigi kartaa maalmo ama toddobaadyo haddii aad qalad sameyso. Si aad ah uga taxdar lambarkaaga Aqoonsiga Bulshada iyo cinwaankaaga.
 • Sheegashadaada ugu horaysa ka gudbi khadka taleefoonka: Waxaad ka dalban kartaa telefoonka adiga oo wacaya 1-877-File-4-UI (1-877-345-3484). U sheeg wakiilkeena luuqadda aad u baahan tahay. Waxay kugu xiri doonaan wakiil laba luuqadle ah ama turjubaan bilaash ah. Waxaad sidoo kale iimayl ku soo diri kartaa magacaaga, luuqadda aad codsatay, lambarka taleefanka, iyo wakhtiga ugu fiican ee aad heli karto wac Kooxdeena Luuqada si aad dib ugu soo wacdo luqadaada.

  Wakhtiyada aad la khadka kujiraysid haddii aad telefoon ku codsato way kala duwanaan doonaan iyadoo ku xiran tahay maalinta iyo wakhtiga aad wacday.
 • Fayl garee sheegasho biloow ah: Haddii aadan awoodin inaad isticmaasho khadka tooska ah ama taleefoonka, waxaad buuxin kartaa sheegasho biloow ah oo leh Foomka 115. Foomku wuxuu leeyahay tilmaamo ku saabsan fakis ama dirida foomka la buuxiyay.

Ka dib markaad xarayso dacwadda hore, waxaanu ku ogaysiin doonaa inaanu helnay codsigaagii.

Waxaad heli doontaa iimaylka xaqiijinta marka aad soo gudbiso codsiga shaqo la'aanta iyada oo loo adeegsanayo Frances Online. Iimaylkan waxa uu xaqiijinayaa in aanu helnay codsigaagii. Haddii aad telefoon ku codsatid, wakiilkeena wuxuu ku ogeysiin doonaa in codsigaaga la helay.
Waxaad boostada ku heli doontaa warqad kuu sheegaysa haddii aad u qalanto dheefaha caymiska shaqo la'aanta iyo inta lacag ee aad heli karto haddii aad xerayso sheegashooyinkaaga toddobaadlaha ah oo haddii kale aad u qalanto. Waxa kale oo aad heli doontaa warqad kugula talinaysa wixii aad samayn lahayd marka xigta. Haddii aadan u qalmin, warqaddu waxay kuu sheegi doontaa sababta aadan ugu qalmin.

Codsiyada badankooda waxaa dib loo eegaa hal usbuuc gudihiis. Haddii aad khaladaad sameyso marka aad noo soo dirto dacwadaada, waxay dib u dhigi kartaa socodsiinta codsigaaga ilaa aan ka helno macluumaad dheeraad ah.

Waxaad ka hubin kartaa status ee claim kaaga gudaha Frances Online.

Talaabada 2-aad: Fayl garee Sheegashada Todobaadlaha ah

Si aad u bilowdo helitaanka dheefaha haddii aad xaq u leedahay, waa inaad sidoo kale xeraysataa sheegashooyinka toddobaadlaha ah. Sheegashada toddobaadlaha way ka duwan tahay sheegashadii hore. Waxa aad u baahantahay in aad fayl garaysato dacwadda bilowga ah iyo sheegashooyinka todobaadlaha ah si aad lacagtaada u hesho, waana in aad xeraysataa sheegashadaada todobaadlaha ah xataa hadii aad wali sugayso ogolaanshaha dacwadaada hore.

Sheegashada toddobaadlaha ah ayaa go'aamisa inta lacag ah ee aan kuu soo dirno toddobaadkaas. Todobaadku waa Axad ilaa Sabtida. Waa inaad sugtaa ilaa Axadda si aad u gudbiso dacwadaada usbuuca dhamaaday sabtida.

Si aad u sii hesho dheefaha, waxaad u baahan tahay inaad xerayso sheegasho toddobaadle toddobaad kasta. Samee sheegasho toddobaadle ah xitaa haddii aad shaqeysay usbuucaas. Waxaad u baahan tahay inaad ka warbixiso saacadahaaga iyo dakhligaaga shaqo kasta oo aad qabatay usbuucaas. Waxaa laguu tixgelinayaa inaad tahay shaqo la'aan usbuuc kasta oo aad shaqeysay wax ka yar 40 saacadood oo aad heshay wax ka yar qaddarka faa'iidadaada toddobaadlaha ah.

Mar labaad, waa inaad xeraysataa sheegashooyinkaaga toddobaadlaha ah xitaa haddii aad weli sugayso inaad maqasho haddii codsigaagii hore la oggolaaday. Haddii la oggolaado, waxaanu kuu soo diri doonaa lacag dhammaan toddobaadyadii la soo dhaafay oo aad xaq u leedahay haddii aad xeraysay cabashadaada toddobaadlaha ah toddobaadyadaas.

Tallaabada 3-aad: Diyaar u noqo inaad ku soo laabato shaqada

Dadka qaata faa'iidooyinka shaqo la'aanta waxaa looga baahan yahay inay raadiyaan shaqo oo ay diiwaangeliyaan goobahooda. Waa inaad awood u leedahay inaad shaqeyso, diyaar u tahay inaad shaqeyso oo aad si firfircoon shaqo u raadsato. Sidoo kale, waxaa laga yaabaa in lagaa baahdo inaad iska diiwaan geliso oo aad buuxiso astaanta shaqo doonka ee iMatchSkills.org, oo aad buuxiso wada sheekaysiga soo dhawaynta ee xarunta WorkSource Oregon center ee deegaankaaga

Ma u baahantahay Caawimaad?

Jawaabaha su'aalo badan waxaa laga heli karaa Su’aalaha inta badan la iswaydiiyo ama adigoo baadhaya mareegahayaga. Booqo boggeena Siyaabaha aad noola soo xiriiri karto si aad u hesho macluumaad ama caawimo.

Samaynta Isbedelka

Markaad soo gudbiso sheegasho, ma samayn kartid wax ka beddel ah. Waa muhiim inaad si sax ah u geliso dhammaan macluumaadka markaad buuxinayso dacwadaada. Gelida macluumaadka khaldan waxay dib u dhigi doontaa dheefahaaga.

Waxaad ka cusboonaysiin kartaa ciwaankaaga deegaanka Frances Online adiga oo dooranaya ikhtiyaarka “I Want To... Manage Names and Addresses.” Haddii aadan awoodin inaad internetka ku cusbooneysiiso ciwaankaaga, ama haddii aad u baahan tahay caawimaad kale oo ku saabsan sheegashadaada, fadlan ku soo gudbi tigidka Foomkeena nala soo xiriir ama naga soo wac 1-877-File-4-UI (1-877-345-3484).