Skip to main content

Miyaad weyday shaqadaada?

Miyaa saacadahaaga la jaray?

Waad u qalmi kartaa faa’idooyinka shaqo la’aanta oo gaar ahaan loogu badelo qasaaraha joornaatigaaga.

Kani ma ahan nooca caawinta bulshada.

Qof walba oo loo ansixiyay inuu ka shaqeeyo U.S. wuu u qalmi karaa.

Miyaad weyday shaqadaada?

Miyaa saacadahaaga la jaray?

Waad u qalmi kartaa faa’idooyinka shaqo la’aanta oo gaar ahaan loogu badelo qasaaraha joornaatigaaga.

Kani ma ahan nooca caawinta bulshada.

Qof walba oo loo ansixiyay inuu ka shaqeeyo U.S. wuu u qalmi karaa.

Dhakhso ayaan u soconaa si aanu isbadal ugu samayno barnaamijyada samofalka federalka ee dhawaan uu ansixiyay Baarlamaanku. Wakhti xaadirkan, waxa aanu sugaynaa shuruucda iyo tilmaamaha Waaxda Shaqaalaha Maraykanka (U.S. Department of Labor). Waxa aanu u baahanahay macluumaadkaas si markaa aanu usii dayn karno gunooyinka sida ugu dhakhso badan. Wakhti xaadirkan, lagaagama baahna inaad usoo hadasho su'aalo.

_______________________________________________________________________________________

Webinar-ka Soo Socda

Webinar-ka soo socda ee Khamiista Janaayo 7, waxa aanu idinla wadaagi doonaa sharciga samofalka federalka. Halkan iska duwaan geli.

Waxaa la iska barbar bixin doonaa turjubaada Jayniiska Fudud, Ruush, Fiitnaamiis, iyo Isbaanish. Hadii aanad ka qayb geli karin webinar-ka, waxaa fiidyawga laga duubo markaba lasoo gelin doonaa oleynka marka uu dhamaado.

Xeerka CARES iyo COVID-19

Sharciga 'DARYEELKA' waa sharci cusub oo federaal ah, oo la saxeexday Maarso 27, 2020. Waxay ka dhigeysaa in dad badani ay heli karaan dheefaha shaqo la'aanta sidii hore. Gaar ahaan dadka ay saameysay COVID-19. Sharcigan cusub wuxuu qabtay saddex waxyaalood oo waaweyn:

  1. Caawinta Shaqo la’aanta Cudurka safmarka (PUA). Dadka iskood u shaqeysta iyo kuwa kale ee aan u qalmin dheefaha shaqo la'aanta caadiga ah — oo shaqo la'aan darteed COVID-19 darteed-waxay hadda heli karaan PUA, oo ah barnaamij waxtarrada shaqo la'aanta cusub (waxay dhammaanaysaa Maarso 13, 2021).
  2. Magdhowga Shaqo la’aanta cudurka Safmarka Faderaalka (FPUC). Qof kasta oo qaata nooc kasta oo faa'iidooyinka shaqo la'aanta ah wuxuu helayaa $ 300 dheeraad ah usbuucii (usbuuc kasta oo xaq u leh laga bilaabo Diseembar 27, 2020 illaa Maarso 13, 2021).
  3. Magdhowga Shaqo la’aanta Xaalada degdega cudurka Safmarka (PEUC). HHaddii waxtarradaada shaqo la'aanta ee joogtada ahi kaa dhammaadaan, waxaad heli kartaa dheefo dheeri ah illaa 13 toddobaadyo dheeraad ah (dhammaanaya Maarso 13, 2021).

Scroll for our latest news and updates: