Skip to main content

Miyaad weyday shaqadaada?

Miyaa saacadahaaga la jaray?

Waad u qalmi kartaa faa’idooyinka shaqo la’aanta oo gaar ahaan loogu badelo qasaaraha joornaatigaaga.

Kani ma ahan nooca caawinta bulshada.

Qof walba oo loo ansixiyay inuu ka shaqeeyo U.S. wuu u qalmi karaa.

Miyaad weyday shaqadaada?

Miyaa saacadahaaga la jaray?

Waad u qalmi kartaa faa’idooyinka shaqo la’aanta oo gaar ahaan loogu badelo qasaaraha joornaatigaaga.

Kani ma ahan nooca caawinta bulshada.

Qof walba oo loo ansixiyay inuu ka shaqeeyo U.S. wuu u qalmi karaa.

___________________________________________________________________________________

Febraayo 26 MACLUUMAADKA UGU DANBEEYA: Waxa aanu helnay tilmaamo cusub oo ka socda U.S. Department of Labor (Waaxda Maraykanka ee Shaqaalaha) oo kordhinaya shuruudaha u qalanka ee Kaalmada Shaqaalaha Safmarka (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). Waxa aanu si dhakhso ah uga shaqayn doonaa tilmaamahan iyo dhaqan gelinta daruuriga ah ee wixii waxka badalka barnaamijka ah.

Waxa aanu dhawaan bixin doonaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxay tani uga dhigan tahay dadka hore u qaadan jiray PUA, oo sidoo kale wakhtigan qaadata PUA. Waxaan si firfircoon kuula socodsiin doonaa macluumaadka, markaa LAGAAGAMA baahna inaad usoo hadasho wixii su'aalo ah ee tilmaamaha cusub ee aad qabto. Fadlan la socoto Facebook iyoTwitter si aad macluumaadkii ugu danbaysay aad u hesho.

Xeerka CARES iyo COVID-19

Sharciga 'DARYEELKA' waa sharci cusub oo federaal ah, oo la saxeexday Maarso 27, 2020. Waxay ka dhigeysaa in dad badani ay heli karaan dheefaha shaqo la'aanta sidii hore. Gaar ahaan dadka ay saameysay COVID-19. Sharcigan cusub wuxuu qabtay saddex waxyaalood oo waaweyn:

  1. Caawinta Shaqo la’aanta Cudurka safmarka (PUA). Dadka iskood u shaqeysta iyo kuwa kale ee aan u qalmin dheefaha shaqo la'aanta caadiga ah — oo shaqo la'aan darteed COVID-19 darteed-waxay hadda heli karaan PUA, oo ah barnaamij waxtarrada shaqo la'aanta cusub (waxay dhammaanaysaa Maarso 13, 2021).
  2. Magdhowga Shaqo la’aanta cudurka Safmarka Faderaalka (FPUC). Qof kasta oo qaata nooc kasta oo faa'iidooyinka shaqo la'aanta ah wuxuu helayaa $ 300 dheeraad ah usbuucii (usbuuc kasta oo xaq u leh laga bilaabo Diseembar 27, 2020 illaa Maarso 13, 2021).
  3. Magdhowga Shaqo la’aanta Xaalada degdega cudurka Safmarka (PEUC). HHaddii waxtarradaada shaqo la'aanta ee joogtada ahi kaa dhammaadaan, waxaad heli kartaa dheefo dheeri ah illaa 13 toddobaadyo dheeraad ah (dhammaanaya Maarso 13, 2021).

Scroll for our latest news and updates: