Wali saacadahaagii shaqada mala dhimay ama Wali Shaqo la’aan makugu dhacday?

Haddii shaqo la’aan kugu dhacdo ama saacadahaagii la dhimay, waxa aad u qalmi kartaa faa’idooyinka shaqo la'aanta si aad qayb ahaan u heshid dakhligii kaa lumay.

Tani ma’aha nooc ka mid ah kaalmada dadweynaha ama kharashka dadweynaha. Qof kasta oo loo oggolaaday inuu ka shaqeeyo Dalka Maraykanka ayaa laga yaabaa inuu u qalmo.

Baro Sida Loo Codsado Caymiska Shaqo La'aanta

Baro Sida Loo Codsado Caymiska Shaqo La'aantato iyo dukumeentiyaha iyo macluumaadka aad u baahan doonto. Kadib ka bilaw codsigaaga Frances Online.

Sideen u Fayl gareeyaa?

Xaqiiji aqoonsigaaga

Waaxda Shaqada ee Oregon waxay si adag u shaqeysaa si ay uga hortagto khiyaanada iyo xatooyada aqoonsiga si loo ilaaliyo shaqaalaha iyo ganacsiyada. Waxaan Xaqiijinaa aqoonsigaaga si aad si dhakhso ah u hesho dheefahaaga shaqo la'aanta. Waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan sida ay wakaaladu ula dagaalanto khiyaanada iyo sidaad naftaada iyo dad kaleba u ilaalin lahayd.

Waxaan sameeynay liis faahfaahsan oo ah dukumeentiyada aqoonsi ee la aqbali karo.

Xaqiiji Aqoonsigaaga

Ka warbixi Khiyaanada Caymiska Shaqo la'aanta

Haddii aad hayso macluumaad ku saabsan khayaanada caymiska shaqo la'aanta, fadlan ka buuxi gudbintayada khiyaanada linkiga hoose ama soo wac 503-947-1995 ama 1-877-668-3204. Waxa aanu dib u eegi doonaa dhamaan tilmaamaha aan helnay, iyadoo aan loo eegin inta uu le'eg yahay macluumaadka aad bixisay. Inta ugu badan ee faahfaahin ee aad bixin karto marka aad ka warbixinayso khiyaanada caymiska shaqo la'aanta, ayaa noqon doonta mid naga sii caawin doonta inaan baarno.

FOOMKA GUDBINTA KHIYAANADA

Xukumitaanka

Ka dib markaad noo soo dirto sheegashadaada caymiska shaqo la'aanta, dib ayaanu u eegi doonaa si aan u go'aamino u-qalmitaankaaga. Mararka qaarkood, waxa laga yaabaa in aanu kuu hayno dhawr su'aalood oo dabagal ah, wakhtiyada kalena, waxa laga yaabaa in sheegashadaadu noqoto mid adag ama ay lahaato arrimo nooga baahan inaanu samayno dib u eegis dhamaystiran oo loo yaqaan xukmitaan.

Boggani waxa uu ku siinayaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xaaladaha keeni kara in aan si fiican u baarno sheegashadaada ama xitaa in aan diidno ama dhimno dheefaha, iyo sidoo kale fursadaha aad racfaan uga qaadan karto go'aanka maamul ee aanu samayno.

Ku saabsan Habka Xukmitaanka

Hel Caawimaad kusaabsan Shaqo Raadinta

Caawinta shaqo raadinta ama dib u tababbarka warshad kale, isticmaal adeegyada Adeegyada WorkSource Oregon ee Agagaarkaaga. Dadka intooda badan waxaa looga baahan yahay inay iska diiwaan geliyaan adeegyada shaqada ka dib markay xareeyaan dacwad bilow ah si ay u codsadaan dheefaha. Haddii aad ku nooshahay Oregon ama meel u dhow laakiin aad si joogto ah ugu safarto shaqada Oregon, waxaad u baahan doontaa inaad iska diiwaan geliso iMatchSkills ka dibna aad la kulanto mid ka mid ah shaqaalaha WorkSource Oregon (onlayn ama qof ahaan) si aad u dhammaystirto hanuuninta dib-u-shaqaynta.

Raadinta Shaqada iyo Curinta Shaqada ee Oregon

Ku Xirnow Khayraadka Kale Ee Waxtarka Leh

Waaxda Shaqada ee Oregon iyo hay'adaha kale waxay siiyaan agabyo kala duwan shaqaalaha, loo shaqeeyaha iyo dadka kale ee deggan Oregon.

Macluumaadka

Loo-shaqeeyayaasha

Ma tahay loo-shaqeeye ama milkiile ganacsi oo raadinaya macluumaad? Booqo mareeyaha loo shaqeeyahaloo shaqeeyaha ee Waaxda Shaqada si aad u hesho macluumaad gaar ah oo ku saabsan ka warbixinta shuruudaha, wax ku biirinta, iyo barnaamijyada sida Work Share, kaas oo kaa caawin kara inaad iska ilaaliso shaqo ka joojinta.

Loo-shaqeeyayaasha