Waa maxay Wadaagga Shaqada (Work Share)?

Barnaamijka Wadaagga Shaqada(Work Share) wuxuu ka caawiyaa ganacsiyada Oregon inay ka fogaadaan shaqo ka joojinta oo ay sii wataan kartida inta lagu jiro hoos u dhaca ku meel gaarka ah ee ganacsiga. Halkii ay shaqaalaha ka saari lahaayeen, loo-shaqeeyayaashu waxay yareeyaan saacadaha shaqaalaha qaarkood ka dibna waxay isticmaalaan faa'iidooyinka caymiska shaqo la'aanta si ay u kabaan qayb ka mid ah mushaharka shaqaalahan ay ku waayaan natiijada saacadaha la jaray. Work Share (Wadaagida Shaqada).

Iyadoo loo marayo wadaagida shaqo (Work Share), loo-shaqeeyayaashu waxay ka fogaadaan in shaqada laga eryo, waxay ilaashadaan shaqaalahooda tababaran oo xirfada sare leh, iska ilaaliyaan inay qortaan oo tababaraan shaqaale cusub, tani waxay ka caawinaysaa inay ilaaliyaan niyadda shaqaalaha. Tani waxay u ogolaanaysaa shaqaaluhu inay helaan badbaado shaqo oo badan, ilaashadaan hadaan xirfadahooda iyo shahaadooyinkooda, ilaashadaan daryeelkooda caafimaad iyo faa'iidooyinka hawlgabka oo ay helaan faa'iidooyinka caymiska shaqo la'aanta iyada oo aan loo baahnayn inay xareeyaan cabashooyinka toddobaadlaha ah.

Boqolaal loo-shaqeeyayaasha ayaa isticmaala Work Share ee Oregon si ay uga fogaadaan shaqo ka joojinta.

Shaqaale ahaan, ma dalban kartid Wadaagida Shaqada(Work Share). Loo shaqeeyayaasha oo kaliya ayaa codsan kara inay ka qaybqaataan barnaamijka. Loo-shaqeeyayaashu waxay xaq u leeyihiin Wadaagga Shaqada(Work Share) haddii ay haystaan ​​saddex ama in ka badan oo shaqaale ah oo shaqaalahaas ay u qalmaan dheefaha caymiska shaqo la'aanta.

Shaqaalaha uu khuseeyo Qorshaha Wadaagga Shaqada(Work Share) waa in saacadaha shaqada laga dhimaa ugu yaraan 20% laakiin aan ka badnayn 40%, waa in ay diyaar u yihiin shaqada, waana in ay si joogto ah ugu shaqeeyaan loo shaqeeyaha muddo lix bilood ah ama si goos goos ah mudo dhan hal sano. Sidoo kale, shaqaalaha uu khuseeyo qorshaha Wadaagga Shaqada ma noqon karaan shaqaale xilliyeedka.

Qorshayaasha Wadaagga Shaqada (Work Share) ayaa soconaya ilaa hal sano. Waaxda Shaqaalaynta ayaa dib u eegi doonta u-qalmitaanka haddii shaqaaluhu aanu diyaar u ahayn inuu u shaqeeyo loo-shaqeeyahaas. 

Su'aalo?

Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka Wadaagga Shaqada(Work Share) , wac 503-947-1800 ama booqo Work Share page(Bogga Wadaagga Shaqada) ee Waaxda Shaqada ee Oregon.

Work Share page(Bogga Wadaagga Shaqada)