Skip to main content

Hagida tallaabo-ku-tallaabo oo sida loo xareeyo sheegashadaada inta lagu jiro COVID-19

Haddii aadan u xareyn sheegashadaada si sax ah, waxay daahineysaa faa’idooyinkaaga oo maalmo ama xittaa isbuucyo.

Inta lagu jiro COVID-19, jawaabaha ku haboon su’aalaha foomka sheegashada way ka duwantahay sida laga yaabo inaad u maleysid. Isticmaal hagida iyo fiidiyowyada tallaabo-ku-talaabo si ay kaaga caawiso u xareynta sheegashadaada si sax ah.