Skip to main content

Glossary of Terms

توانایی کار کردن: از نظر روحی و جسمی قادر به کار کردن هستید.

فعالانه در جستجوی کار: درطول هفته با حداقل دو کارفرما تماس مستقیم گرفته‌اید یا درطول هفته حداقل سه فعالیت کاریابی را به‌اتمام رسانده‌اید. مثال‌هایی از فعالیت‌هایی که نشان می‌دهند در جستجوی کار هستید شامل بررسی اطلاعیه‌های کاریابی، استفاده از ابزارهای آنلاین جستجوی شغل، شرکت در کارگاه اشتغال، یا شرکت در کلاس بهبود بخشیدن به مهارت‌های مصاحبه است.

داوری: روند بررسی تکمیلی که در موارد خاصی برای تعیین اینکه فردی واجد شرایط دریافت مزایا است یا خیر، ضروری است. وقتی «اداره اشتغال اورگن» (OED, Oregon Employment Department) از موضوعاتی آگاه می‌شود که واجد شرایط بودن فردی را برای دریافت مزایا زیر سؤال می‌برد، از نظر قانونی موظف هستیم آن مسائل را بررسی کنیم. اگرچه بسیاری از مسائل را می‌توان با سؤالات تکمیلی به‌سرعت حل‌وفصل کرد، در مواقع زیادی لازم است بازبینی کامل‌تری ازطریق روند داوری صورت بگیرد. در نشانی unemployment.oregon.gov/workers/adjudication اطلاعات بیشتری کسب کنید..

ARP: قانون طرح نجات آمریکا (ARP, American Rescue Plan) بسته مساعدتی فدرال است که بعضی از برنامه‌های معیشتی «قانون مساعدت پیوسته» (Continued Assistance Act) را از تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۲۱ تا تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۱ تمدید می‌کند. قانون ARP،‌ برنامه‌های معیشتی «جبران خسارت اضطراری برای بیکاری ناشی از همه‌گیری» (PEUC, Pandemic Emergency Unemployment Compensation)، «مساعدت بیکاری ناشی از همه‌گیری» (PUA, Pandemic Unemployment Assistance)، و «غرامت فدرال برای بیکاری ناشی از همه‌گیری» (FPUC ,Federal Pandemic Unemployment Compensation) را تا تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۱ تمدید می‌کند.

دردسترس برای کار کردن: بدون محدودیت‌هایی که می‌تواند مانع از پذیرش کار ازسوی شما شود، قادر به کار کردن هستید (محدودیت‌هایی مانند: مشکلات رفت‌وآمد، بیماری، تعطیلات، یا مشکلات نگهداری از اعضای خانواده/فرزندان).

سال پایه: سال پایه چهار سه‌ماهه اول از پنج سه‌ماهه کامل‌شده پیش‌از هفته‌ای است که مطالبه اولیه‌تان را ارائه کرده‌اید.

 • اگر مطالبه اولیه‌تان را در ماه ژانویه، فوریه، یا مارس ۲۰۲۱ ارائه کنید، سال پایه شما از ۱ اکتبر ۲۰۱۹ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ خواهد بود.
 • اگر مطالبه اولیه‌تان را در ماه آوریل، مه، یا ژوئن ۲۰۲۱ ارائه کنید، سال پایه شما از ۱ ژانویه ۲۰۲۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ خواهد بود.
 • اگر مطالبه اولیه‌تان را در ماه ژوئیه، اوت، یا سپتامبر ۲۰۲۱ ارائه کنید، سال پایه شما از ۱ آوریل ۲۰۲۰ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۱ خواهد بود.
 • اگر مطالبه اولیه‌تان را در ماه اکتبر، نوامبر، یا دسامبر ۲۰۲۱ ارائه کنید، سال پایه شما از ۱ ژوئیه ۲۰۲۰ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ خواهد بود.

CAA: «قانون مساعدت پیوسته» (CAA) یک بسته معیشتی فدرال از دسامبر ۲۰۲۰ است که حداکثر ۱۱ هفته تکمیلی برای «مساعدت بیکاری ناشی از همه‌گیری» (PUA)، حداکثر ۱۱ هفته تکمیلی برای «غرامت فدرال برای بیکاری ناشی از همه‌گیری» (FPUC)، و تغییرات تکمیلی الزامی برای برنامه‌های معیشتی فدرال درخصوص کووید ارائه می‌دهد. قانون CAA همچنین برنامه معیشتی غرامت بیکاری برای مزدبگیران بینابینی (Mixed Earner Unemployment Compensation, MEUC) را معرفی کرده است. مزدبگیران بینابینی به افرادی اطلاق می‌شود که هم درآمد W-2 و هم درآمد خوداشتغالی داشته‌اند.

قانون CARES: «قانون CARES» یک بسته مزایای فدرال است که در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۰ به تصویب رسید. با این قانون افراد بیشتری می‌توانند نسبت به گذشته مزایای بیمه بیکاری دریافت کنند، به‌خصوص افرادی که از همه‌گیری کووید-۱۹ آسیب دیده‌اند. این قانون «مساعدت بیکاری ناشی از همه‌گیری» (PUA)، «غرامت فدرال برای بیکاری ناشی از همه‌گیری» (FPUC)، و «جبران خسارت اضطراری برای بیکاری ناشی از همه‌گیری» (PEUC) را ایجاد کرده است.

مزایای تمدیدشده، مزایای تمدیدشده پیشرفته: «مزایای تمدیدشده» (Extended Benefits, EB) برنامه‌ای است که در مواقعی که ایالتی با نرخ بالای بیکاری روبرو است، مزایای «بیمه عادی بیکاری» (UI) را تمدید می‌کند. دولت فدرال برای تعیین اینکه ایالت واجد شرایط این تمدید است یا خیر، نرخ میانگین بیکاری را در دوره‌های سه‌ماهه بررسی می‌کند. زمانی که این نرخ ٪۸ یا بیشتر باشد، آن ایالت مشمول «مزایای تمدیدشده پیشرفته» (HEB) خواهد بود و مزایا تا حداکثر ۲۰ هفته تکمیلی تمدید می‌شود. اگر نرخ بیکاری کمتر از ٪۸ اما بیشتر از ٪۶٫۵ باشد، آن ایالت واجد شرایط «مزایای تمدیدشده» EB است که ارائه مزایا را تا حداکثر ۱۳ هفته تکمیلی تمدید می‌کند.

مطالبه مصرفشده: زمانی که تراز شما به صفر دلار برسد و منبع تأمین بودجه بیشتری از برنامه معیشتی برای شما دردسترس نباشد، مطالبه شما مصرف‌شده درنظر گرفته می‌شود.

مطالبه منقضیشده: مطالبات «بیمه عادی بیکاری» بعد از ۵۲ هفته منقضی می‌شوند. به این معنی که بعداز منقضی شدن مطالبه خود، نمی‌توانید هفته‌های بیشتری را برای دریافت مزایا مطالبه کنید، حتی اگر تراز حسابتان مثبت باشد. در این حالت، لازم است مطالبه جدیدی ارائه کنید. در نشانی unemployment.oregon.gov/expiredclaims اطلاعات بیشتری کسب کنید.

FPUC: غرامت فدرال برای بیکاری ناشی از همه‌گیری (FPUC). همه افرادی که نوعی از مزایای بیمه بیکاری را دریافت می‌کنند، تحت قانون CARES از تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۲۰ تا تاریخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰ مشمول دریافت ۶۰۰ دلار مازاد در هفته هستند. «قانون مساعدت پیوسته» (CAA) و «طرح نجات آمریکا» (ARP)، از تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۰ تا تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۱ مزایای FPUC را با مبلغ ۳۰۰ دلار در هفته ادامه می‌دهد.

کلاهبرداری: کلاهبرداریِ مربوط به بیمه بیکاری زمانی اتفاق می‌افتد که فردی عمداً و با هدف دریافت مزایا، اطلاعات نادرست ارائه دهد یا حقایق را پنهان کند. اگر عمداً اطلاعات را پنهان کنید یا اطلاعات نادرست ارائه دهید، عمل شما کلاهبرداری محسوب می‌شود. «کلاهبرداری جرم است» و می‌تواند مجازاتی مثل تعقیب کیفری به‌همراه داشته باشد. در نشانی unemployment.oregon.gov/idtheft-and-ui-fraud

درآمد ناخالص: درآمد شما پیشاز کسر هزینه‌ها، مالیات، یا کسورات دیگر. درآمد ناخالص باید از درآمد خالص بیشتر باشد.

شاغل بینابینی: افرادی که هم دستمزد W-2 دریافت می‌کنند و هم درآمد خوداشتغالی دارند، شاغلین بینابینی به‌حساب می‌آیند. در بخش سؤالات متداول مربوط به MEUC، اطلاعات بیشتری درباره شاغلین بینابینی کسب کنید..

سرقت هویت: افراد متقلب از همه‌گیری ویروس کرونا سوءاستفاده می‌کنند و با استفاده از اطلاعات شخصی و نام‌هایی که به‌طور غیرقانونی خریده‌اند یا در نشت آنلاین داده‌ها سرقت کرده‌اند، برای مزایای بیمه بیکاری درخواست‌نامه تهیه می‌کنند. این کار شکلی از سرقت هویت است. سازمان‌ها زمانی از این کلاهبرداری مطلع می‌شوند که از «اداره اشتغال اورگن» OED هشدار دریافت می‌کنند یا نیروی کارشان درخواست‌نامه خود را برای دریافت مزایا ارائه می‌دهد. اگر با این اتفاق روبرو شدید، به این معنی است که فردی از اطلاعات شخصی شما شامل، به‌احتمال زیاد، هم شماره تأمین اجتماعی و هم تاریخ تولدتان سوءاستفاده می‌کند. مهم است که سریع در این خصوص اقدام کنید. در نشانی unemployment.oregon.gov/idtheft-and-ui-fraud اطلاعات بیشتری کسب کنید.

تأیید هویت: برای اینکه کلاهبرداران نتوانند هویت افراد واجد شرایط مزایای بیمه بیکاری را سرقت کنند، امنیت سیستم و روند تأیید هویت خود را به‌مراتب تقویت کرده‌ایم. پیش‌از اینکه درخصوص مطالبه شما اطلاعاتی به‌اشتراک بگذاریم، اگر ازطریق سیستم «تماس با ما» تیکت پشتیبانی ارسال کرده باشید، باید مطمئن شویم این فرد خود شما هستید، نه فردی که تظاهر می‌کند شما است.

در نشانی unemployment.oregon.gov/idtheft-and-ui-fraud اطلاعات بیشتری کسب کنید.

iMatchSkills: ابزار آنلاین تطبیق شغل «اداره اشتغال». این ابزار با استفاده از مهارت‌ها و سابقه اشتغال شما، موقعیت کاری بالقوه‌ای برای شما پیدا می‌کند. هرچه جزئیات بیشتری ارائه دهید، iMatchSkills بهتر می‌تواند به شما کمک کند.

مطالبه اولیه: برای اینکه بدانید واجد شرایط دریافت مزایای بیمه بیکاری هستید یا خیر، باید درخواست‌نامه‌ای را تکمیل کنید. به این کار تهیه مطالبه اولیه می‌گویند. به‌ازای هر سالی که می‌خواهید از مزایا بهره‌مند شوید، یک مطالبه اولیه تهیه می‌کنید.

LWA: «مساعدت برای دستمزد ازدست‌رفته» (Lost Wages Assistance, LWA) یک برنامه اضطراری موقتی بود که به افرادی که به‌دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ بیکار شده بودند و مزایای بیمه بیکاری دریافت می‌کردند، ۳۰۰ دلار مازاد هفتگی پرداخت می‌کرد. مزایای LWA از تاریخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۰ تا تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۰ دردسترس بود.

MEUC: «غرامت بیکاری برای مزدبگیران بینابینی» (MEUC) برنامه جدیدی است که توسط «قانون مساعدت پیوسته» (CAA) ایجاد شده است. طبق این برنامه، «شاغلین بینابینی» از ۱۰۰ دلار مازاد در هفته بهره‌مند می‌شوند. «شاغل بینابینی» فردی است که هم درآمد W-2 و هم درآمد خوداشتغالی دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر یا تکمیل درخواست‌نامه، به نشانی employment.oregon.gov/ocs بروید و روی دکمه سبزرنگ «Mixed Earner Unemployment (MEUC)» (بیمه بیکاری برای شاغلین بینابینی) کلیک کنید.

درآمد خالص: درآمد خالص شما مجموع درآمد شما بعداز کسر کسورات است. درآمد خالص باید از درآمد ناخالص کمتر باشد.

OCS: «سیستم مطالبه آنلاین» (OCS, Online Claim System) اداره اشتغال به نشانی Employment.Oregon.gov/ocs. می‌توانید از OCS برای این موارد استفاده کنید:

 • مطالبه مزایای هفتگی
 • اطلاع از وضعیت مطالبه و گزارش‌های هفتگی خود
 • شروع مجدد مطالبه
 • تهیه مطالبه جدید
 • تغییر نشانی
 • ارائه درخواست برای سپرده الکترونیکی
 • تغییر/بازنشانی پین
 • انجام پرداخت
 • بررسی گزینه‌های پرداخت مزایا
 • دسترسی به فرم‌های مالیاتی 1099G

OED: «اداره اشتغال اورگن» (OED) یک سازمان نیروی کار دولتی است. ما با پرورش نیروی کار متنوع و ارائه پشتیبانی در دوره‌های بیکاری، اشتغال را برای ساکنین اورگن ارتقا می‌بخشیم. در نشانی oregon.gov/employ/Agency/Pages/About-Us.aspx

اضافهپرداخت: اگر مزایایی دریافت کرده باشید که واجد شرایط دریافت آن نبودهاید، اضافه‌پرداخت صورت گرفته است. بعضی از اضافه‌پرداخت‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که افراد اطلاعات نادرست یا ناقص به ما ارائه می‌دهند. مابقی در اثر اشتباهات سازمانی اتفاق می‌افتند؛ همچنین، اگر رأی قبلی ما در روند درخواست تجدیدنظر و بعداز دریافت اطلاعات جدید تغییر کند، ممکن است باعث اضافه‌پرداخت شود.

اگر اضافه‌پرداخت اتفاق افتاده باشد،‌ تعهد قانونی داریم که برای پس گرفتن آن تلاش کنیم. اگر شما باعث بروز اضافه‌پرداخت نشده باشید، معمولاً این بدهی را با کسر از مبلغ مزایای آینده‌ای که واجد شرایط دریافتشان هستید «جبران» می‌کنیم. از آنجا که با همه‌گیری بیماری روبرو هستیم، به‌طور قابل توجهی بازپس‌گیری اضافه‌پرداخت‌ها را کاهش داده‌ایم. «وزارت کار ایالات متحده» به ما اجازه داده است که در شرایطی که ضافه‌پرداخت به‌دلیل خطای شما نبوده است و بازپرداخت آن سختی ناعادلانهای برای شما بههمراه خواهد داشت، از بعضی از اضافه‌پرداخت‌ها چشم‌پوشی کنیم.

PEUC: «جبران خسارت اضطراری برای بیکاری ناشی از همه‌گیری» (PEUC) برنامه تمدید مزایا برای افرادی است که به‌طور کامل از مزایای «بیمه عادی بیکاری» (UI) خود استفاده کرده‌اند. این برنامه در ابتدا تحت «قانون CARES» ایجاد شد. «برنامه نجات آمریکا» (ARP) به افراد اجازه می‌دهد در مجموع ۵۳ هفته یا تا هفته‌ای که آخرین روز آن ۴ سپتامبر ۲۰۲۱ است، مزایای PEUC دریافت کنند.

PPP: «برنامه محافظت از حقوق ماهانه» (PPP, Paycheck Protection Program) وام فدرال طراحی‌شده برای ترغیب کسب‌وکارهای کوچک به حفظ نیروی کاری است که در فهرست حقوق‌بگیران این کسب‌وکارها ثبت شده‌اند. وام‌گیرندگان می‌توانند واجد شرایط بخشودگی وام PPP شوند.

اثبات اشتغال (POE, Proof of employment): برای اینکه واجد شرایط دریافت PUA باشید، وزارت کار ایالات متحده لازم می‌داند مدارکی برای تأیید اشتغال خود ارائه دهید. برای اطلاع از اینکه چه اسنادی را باید ارسال کنید، از این ابزار تعاملی استفاده کنید.

PUA: «مساعدت بیکاری ناشی از همه‌گیری» (PUA) برنامه فدرال برای مزایای بیمه بیکاری است که در پاسخ به همه‌گیری کووید-۱۹ ایجاد شده است. این برنامه برای افراد خوداشتغال، کارگران/کارمندان قراردادی، و دیگر کارگران/کارمندانی تهیه شده است که واجد شرایط بیمه عادی بیکاری نیستند. تحت این برنامه، تا تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۱ می‌توانید حداکثر ۷۹ هفته مساعدت PUA دریافت کنید.

ضمانت منطقی: برای معلمان،‌ ممکن است در دوره تعطیلی مدرسه و اگر «ضمانت منطقی» برای بازگشت به مدرسه بعداز این دوره دریافت نکرده باشید، واجد شرایط دریافت مزایا باشید. به‌طور کلی، ضمانت منطقی بدین معنی است که پیشنهاد کاری با همان ظرفیت یا ظرفیت مشابه با همان نرخ حقوق (یا در حدود ۹۰ درصد آن) را داشته باشید. این پیشنهاد می‌تواند به‌صورت کتبی، شفاهی، یا ضمنی ارائه شده باشد. اگرچه، برای تصمیم‌گیری نهایی باید مطالبه شما را بررسی کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر، سؤالات متداول درخصوص مدرسه را مطالعه کنید.

پرداخت عطف به ماسبق: مزایایی که کارگر/کارمند از مطالبه‌ای که پیشتر تهیه کرده است طلب دارد.

خوداشتغال: اگر برای خودتان و نه فرد دیگری کار می‌کنید، خوداشتغال هستید.

TUI: برنامه «بیمه بیکاری درحین آموزش» (TUI, Training Unemployment Insurance) به کارگران/کارمندان بیکارشده اجازه می‌دهد در دوره‌های آموزشی شرکت کنند و همزمان مزایای «بیمه عادی بیکاری» دریافت کنند تا به‌این‌ترتیب بتوانند هم از خانواده خود حمایت کنند و هم شغل جدید بیابند. این برنامه هزینه دوره آموزشی را پرداخت نمی‌کند، اما باعث می‌شود در مدتی که تمام‌وقت به مدرسه می‌روید، الزامات جستجوی شغل از مطالبات هفتگی شما برداشته شود. در نشانی oregon.gov/employ/Unemployment/Pages/TUI.aspx

UI: مزایای «بیمه بیکاری» (UI) بخشی از درآمد ازدست‌رفته شما را در دوران بیکاری جبران می‌کند. این برنامه یک مساعدت عمومی نیست. بودجه برنامه UI توسط کارفرمایان تأمین می‌شود. مالیات UI از فیش حقوقی کارمندان کسر نمی‌شود.

بیکار: به‌طور کلی، هر هفته‌ای که کمتر از ۴ ساعت کار کرده باشید و درآمد کمتری از میزان مزایای هفتگی‌تان (WBA, weekly benefit amount) دریافت کرده باشید، بیکار درنظر گرفته می‌شوید. بااین‌حال، طبق قوانین جدید مصوب در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به‌طور موقت شرط درآمد کمتر از میزان WBA درنظر گرفته نمی‌شود و از تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۲۰ تا ۱ ژانویه ۲۰۲۲ در هر هفته‌ای که درطول آن خدماتی انجام نداده باشید یا کاری کمتر از کار تمام‌وقت انجام داده باشید، «بیکار» درنظر گرفته می‌شوید. در بخش سؤالات متداول درخصوص مطالبه درحین اشتغال اطلاعات بیشتری دریافت کنید.

U.S. Bank ReliaCard: اداره اشتغال مزایا را به‌صورت الکترونیکی و به کارت نقدی یا کارت اعتباری U.S. Bank ReliaCard® Visa®‎ واریز می‌کند. اگر درخواست سپرده مستقیم ندهید، کارت ReliaCard دریافت خواهید کرد.

هفته انتظار: هفته انتظار اولین هفته‌ای است که مطالبه هفتگی ارائه می‌دهید و از تمام شرایط لازم برای دریافت مزایا برخوردار هستید. طبق قوانین اورگن، پیش‌از اینکه بتوانید مزایا دریافت کنید، باید برای هر مطالبه یک هفته انتظار بکشید. درطول هفته انتظار وجهی دریافت نمی‌کنید اما باید آن هفته را در مطالبه خود لحاظ کنید تا برای آن مزایا دریافت کنید. درطول همه‌گیری کووید-۱۹، ما تا تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۱ از الزام هفته انتظار چشم‌پوشی می‌کنیم. به این معنی که همه افرادی که تا تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۱ مطالبه جدیدی ارائه می‌دهند از اولین هفته مزایا دریافت خواهند کرد.

WBA: مبلغ مزایای هفتگی (WBA)‏ ٪۱٫۲۵ درآمد ناخالص سال پایه شما است. طبق قوانین ایالت اورگن، این مبلغ نمی‌تواند از حداقل مبلغی که می‌توانید دریافت کنید کمتر و از حداکثر مبلغی که می‌توانید دریافت کنید بیشتر باشد. مثلاً، فردی با دستمزد ساعتی ۱۲٫۵۰ دلار که سال گذشته ۴۰ ساعت در هفته کار کرده است، ۳۲۵ دلار در هفته مزایای بیمه بیکاری دریافت می‌کند.

مطالبه هفتگی: برای اینکه مزایای بیمه بیکاری شما شروع شود، باید مطالبه هفتگی ارائه کنید. این مطالبه متفاوت از مطالبه اولیه است. برای دریافت مزایای خود، باید هر دو این مطالبات را ارائه دهید. مطالبه هفتگی برای آن است که تعیین کنیم برای آن هفتهٔ به‌خصوص چه مبلغی برایتان واریز کنیم. پیش‌از پایان هفته، نمی‌توانید برای آن هفته مطالبه هفتگی ارسال کنید. «اداره اشتغال اورگن» OED شروع هفته را یکشنبه و پایان هفته را شنبه درنظر می‌گیرد. (ممکن است متوجه شوید که به‌عنوان تاریخ «پایان هفته» به این روز اشاره می‌کنیم.)

برای اینکه مزایای بیمه بیکاری شما ادامه یابد، باید هر هفته مطالبه هفتگی ارائه کنید. حتی اگر در یک هفته به‌خصوص کار کرده باشید، باید برای آن مطالبه هفتگی ارائه دهید. باید تعداد ساعاتی را که کار کرده‌اید و درآمدی را که به‌ازای این ساعات دریافت کرده‌اید، برای آن هفته مشخص کنید.

حتی اگر نمی‌دانید درخواست شما پذیرفته شده است یا خیر، مطالبات هفتگی خود را تهیه و ارسال کنید. پردازش درخواست شما ممکن است تا دو هفته طول بکشد. اگر درخواست شما پذیرفته شود، مزایای تمام هفته‌های گذشته‌ای را که واجد شرایط بوده‌اید برای شما واریز می‌کنیم، به این شرط که مطالبات هفتگی‌تان را ارائه کرده باشید. نخستین پرداخت را به‌صورت چک کاغذی دریافت می‌کنید.

تقسیم دستمزد: برنامه «تقسیم دستمزد» روش جایگزینی برای تعدیل نیروی کار دراختیار کارفرمایان قرار می‌دهد. در این روش، می‌توانید با کاهش دادن ساعات کار در شرایط دشوار، نیروی کار ماهر خود را حفظ کنید. کارکنان واجد شرایط که ساعات کاری‌شان کاهش یافته است،‌ برای جبران حقوق ازدست‌رفته سهمی از «مزایای بیمه عادی بیکاری» (UI) دریافت می‌کنند. در بخش «تقسیم دستمزد»، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

مرکز WorkSource: دفتر محلی WorkSource در منطقه شما، جایی که می‌توانید خدمات اشتغال و منابع آموزشی رایگان دریافت کنید. مرکز WorkSource در منطقه‌تان را پیدا کنید.

WorkSource Oregon: WorkSource Oregon افراد جویای کار را با هزاران موقعیت شغلی دردسترس و فرصت‌های آموزشی پیوند می‌دهد و کارفرمایان را با داوطلبان واجد شرایط مرتبط می‌کند. این خدمات رایگان است. خدماتی که WorkSource Oregon ارائه می‌دهد:

 • ارجاع کار
 • کارگاه‌هایی حول موضوعاتی مانند آمادگی برای مصاحبه، نوشتن رزومه، و دانش پایه کار با رایانه
 • برنامه‌ریزی شغلی
 • فرصت‌های تحصیلی و آموزشی به کمک بورس تحصیلی

1099G: 1099G یک فرم مالیاتی است که برای دریافت‌کنندگان مزایای بیمه بیکاری ارسال می‌شود. هنگام تکمیل اظهارنامه‌های فدرال و ایالتی مالیات بر درآمد برای «خدمات درآمد داخلی» (IRS) و «اداره درآمد اورگن»، به این فرم نیاز خواهید داشت. می‌توانید با مراجعه به «سیستم مطالبه آنلاین» به نشانی employment.oregon.gov/ocs، فرم خود را دانلود کنید..