Skip to main content

School Workers

قوانین فدرال و ایالتی ایجاب می‌کند درخواست بیمه بیکاری افرادی که در سال پایه ارائه درخواست خود برای موسسه (موسسه‌های) آموزشی کار کرده‌اند، در دوره‌های تعطیلی موقت مورد بررسی قرار گیرد. ممکن است پرونده‌ای برای بررسی رسمی توسط یک داور تنظیم شود تا او تصمیم بگیرد که آیا می‌توان از دستمزد موسسه آموزشی برای مطالبه مزایای بیمه بیکاری در دوره‌های تعطیلی موقت استفاده کرد یا خیر*.

سال پایه، عبارت است از چهار "سه ماهه" اول از آخرین پنج "سه ماهه" تقویمی قبل از سال دریافت مزایا. برای مثال، اگر شخصی در مارس 2020 درخواست مزایا ارائه کند، سال پایه عادی درخواست او شامل چهارمین سه ماهه سال 2018 تا سومین سه ماهه سال 2019 خواهد بود (1 اکتبر، 2018 تا 30 سپتامبر، 2019). سال پایه با هر سه ماه تقویمی تغییر می‌کند و بر اساس سه ماهه‌ای که درخواست اولیه ثبت شده، تعیین می‌شود.

اگر فردی بر اساس سال پایه استاندارد، واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری نباشد، ما از آخرین چهار "سه ماهه" تقویمی تکمیل شده، استفاده خواهیم کرد.

دوره تعطیلی موقت مدرسه چیست؟

دوره‌های تعطیلی موقت مدرسه زمانی است که دانش آموزان معمولا در دوره‌های تعطیلی به سر می‌برند. برای مثال در تعطیلات بهاری یا تعطیلات تابستانی. اگر یک کارمند مدرسه در طول دوره تعطیلی موقت مدرسه درخواست بیمه بیکاری کند، باید درخواست او بررسی شود تا ببینند آیا از دستمزد سال پایه موسسه آموزشی وی می‌توان در رابطه با وقفه تعطیلی موقت مدرسه استفاده کرد یا خیر.

من تمام سال را برای یک مدرسه کار کرده‌ام. آیا در دوره‌های تعطیلی موقت مدرسه، درخواست من باید مورد بررسی قرار گیرد؟

شاید. بستگی به این دارد که کدام دوره از تعطیلی موقت بررسی می‌شود و چه زمانی برای مدرسه کار کرده‌اید. این بررسی بر اساس زمانی که معمولا دانش آموزان در دوره‌های تعطیلی موقت هستند انجام می‌شود، نه در زمان کار پرسنل.

من در حال کار موقت در یک مدرسه بودم، اما وقتی برکنار شدم در جای دیگری تمام وقت کار کردم. آیا قوانین مربوط به تعطیلی موقت مدرسه در مورد من اعمال می‌شود؟

بله، اگر در سال پایه درخواست خود حقوق آموزشی دریافت کرده باشید. اداره اشتغال اورگان باید درخواست‌های کارمندان مدرسه که به صورت تمام وقت، نیمه وقت یا به صورت موقت برای یک مدرسه کار می‌کردند را بررسی کند.

من در گذشته برای یک مدرسه کار می‌کردم، اما از یک کار دیگر برکنار شدم. آیا درخواست بیکاری من نیاز به بررسی دارد؟

اگر قبل از استخدام در شغل جدید خود در مدرسه کار می‌کردید و دستمزدی که از مدرسه دریافت کردید در سال پایه شما است، ممکن است در هر یک از دوره‌های تعطیلات موقت مدرسه درخواست شما بررسی شود. حتی اگر دیگر برای مدرسه کار نمی‌کنید، این شرایط در رابطه با شما صدق می‌کند.

من یک معلم هستم اما به من اعلام نشده که این پاییز به کار خود باز خواهم گشت. آیا من واجد شرایط مزایای بیمه بیکاری هستم و هنوز هم باید درخواست من در طول تعطیلی موقت مدرسه بررسی شود؟

اگر به شما اطمینان منطقی داده شده باشد که پس از تعطیلی موقت به کار باز خواهید گشت، ممکن است در طول دوره تعطیلی موقت، واجد شرایط دریافت مزایا باشید. به طور کلی، اطمینان منطقی به این معناست که یک پیشنهاد کار در همان سمت یا سمتی مشابه با همان میزان دستمزد (یا حدود 90%) آن دریافت کرده باشید. با این حال، برای تعیین این موضوع باید درخواست شما را بررسی کنیم.


من برای یک شرکت خصوصی کار می‌کردم که سرویس اتوبوس به مدارس ارائه می‌داد. آیا قوانین مربوط به تعطیلی موقت مدرسه در مورد من اعمال می‌شود؟

خیر. مشاغل ارائه دهنده خدمات به مدارس، کارفرمای آموزشی محسوب نمی‌شوند و در طول تعطیلات موقت مدرسه مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.

من برای یک مدرسه کار می‌کنم، اما معلم نیستم. آیا قوانین مربوط به تعطیلی موقت مدرسه در مورد من اعمال می‌شود؟

بستگی دارد. اداره اشتغال اورگان دوره‌های تعطیلات موقت مدارس را برای کارمندان ارائه دهنده خدمات نگهبانی یا افرادی که در زمینه بهره برداری و نگهداری از امکانات مدرسه کار می‌کنند، بررسی نمی‌کند.

من یک معلم جایگزین هستم، اما ساعات بسیار کمی را در یک مدرسه کار کردم. آیا درخواست بیکاری من نیاز به بررسی دارد؟

بله، اگر آن ساعت‌ها را در سال پایه درخواست خود کار کرده باشید. معلمان جایگزین تحت همان قوانینی که سایر کارمندان مدرسه مورد بازبینی قرار می‌گیرند، بررسی می‌شوند.

چه مدت طول می‌کشد تا یک درخواست، تحت قوانین تعطیلات موقت مدرسه مورد بررسی قرار گیرد؟

تمام درخواست‌های مرتبط با تعطیلات موقت مدرسه باید بررسی شوند. این روند ممکن است تا 14 هفته طول بکشد.

من برای برنامه Head Start کار کردم و درخواست من توسط قوانین بررسی تعطیلات موقت مدرسه تایید شده است. یکی از دوستان من نیز در برنامه Head Start کار می‌کند و پول خود را دریافت کرده است. قضیه چیست؟

اگر برای یک موسسه آموزشی کار می‌کنید که خدمات برنامه Head Start را ارائه می‌دهد، باید درخواست شما در دوره‌های تعطیلات موقت مدرسه بررسی شود. اگر برای یک سازمان غیرانتفاعی یا یک کانتی که خدمات Head Start ارائه می‌دهد کار می‌کنید، درخواست شما در دوره‌های تعطیلات موقت مدرسه، نیازی به بررسی نخواهد داشت.

اگر نتوانم از حقوق مدرسه خود در دوره تعطیلات موقت استفاده کنم، آیا همچنان می‌توانم از شغل دیگرم مزایای بیکاری دریافت کنم؟

اگر در سال پایه، دستمزدی دارید که از طرف یک موسسه آموزشی نیست، می‌توانیم از این دستمزدها استفاده کنیم تا ببینیم آیا واجد شرایط مزایای هفتگی کمتر هستید یا خیر. برای واجد شرایط بودن جهت ارائه درخواست در رابطه با دستمزدهای غیر آموزشی، باید دارای 500 ساعت کار یا دستمزدی معادل 1.5 برابر بالاترین دستمزد سه ماهه پایه باشید.

آیا در زمان بررسی درخواست بیکاری، واجد شرایط دریافت مزایای حین انتظار هستم؟

بستگی دارد. اگر تنها دلیل کار نکردن شما دوره تعطیلات موقت باشد، ممکن است واجد شرایط برنامه مزایای حین انتظار نباشید. اگر درخواست شما مربوط به COVID باشد، ممکن است واجد شرایط دریافت مزایای حین انتظار باشید. کارکنان اداره اشتغال اورگان با افرادی که واجد شرایط این برنامه هستند، تماس می‌گیرند. نیازی نیست با ما تماس بگیرید.

*تصمیمات بر اساس اطلاعات موجود اتخاذ می‌شوند. اگر پس از اتخاذ تصمیم، وضعیت یک فرد تغییر کند، ما تحقیق را دوباره آغاز می‌کنیم و احتمالا تصمیم قبلی را لغو کرده یا معکوس می‌کنیم.