Nhân Viên Trường Học

Nếu quý vị là nhân viên trường học và đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, đơn xin của quý vị sẽ cần được xem xét lại do luật liên bang và luật tiểu bang liên quan đến các tổ chức giáo dục và thất nghiệp. Các luật này yêu cầu Sở Lao Động xem xét "thời gian nghỉ hạn" khi xem xét các đơn xin trợ cấp của một số nhân viên trường học nhất định và quy trình xem xét bắt buộc có thể thêm vài tuần vào thời gian cần thiết để các đơn này được xử lý.

The gray edifice of John Jacob Astor Elementary School in Astoria.

Thời gian nghỉ của nhân viên trường học

Luật liên bang và luật tiểu bang yêu cầu một số cá nhân đã làm việc cho một tổ chức giáo dục trong “năm cơ sở” của yêu cầu của họ phải được xem xét đơn xin bảo hiểm thất nghiệp của họ trong thời gian nghỉ học.

Thời gian nghỉ học là thời gian học sinh được nghỉ học. Ví dụ như kỳ nghỉ xuân và kỳ nghỉ hè. Nếu quý vị là nhân viên của trường và quý vị nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong thời gian nghỉ học, một thẩm phán có thể xem xét yêu cầu của quý vị để xem liệu tiền lương cơ sở giáo dục “năm cơ sở” của quý vị có thể được sử dụng để yêu cầu trợ cấp thất nghiệp trong thời gian nghỉ học hay không.

Năm cơ sở của quý vị là bốn quý đầu tiên trong số năm của quý cuối cùng đã hoàn thành trước “năm hưởng trợ cấp” của quý vị và năm hưởng trợ cấp của quý vị là khoảng thời gian 52 tuần bắt đầu từ khi quý vị nộp yêu cầu ban đầu.

Ví dụ, nếu quý vị nộp đơn xin trợ cấp vào tháng 10 năm 2022, yêu cầu năm cơ sở thông thường của quý vị sẽ bao gồm quý 3 (3 tháng từ tháng Bảy đến tháng Chín) năm 2021 đến quý 2 năm 2022. Do đó, năm cơ sở này sẽ là từ ngày 1 tháng Bảy, 2021, đến hết ngày 30 tháng Sáu năm 2022. Năm cơ sở thay đổi theo từng quý dương lịch và được xác định theo quý khi quý vị nộp yêu cầu ban đầu.

Nếu quý vị không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp khi sử dụng năm cơ sở tiêu chuẩn, thì chúng tôi sẽ sử dụng 4 quý theo lịch đã hoàn thành gần đây nhất, được gọi là năm cơ sở thay thế.

Trong quá trình xem xét xét xử, chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên thông tin mà chúng tôi hiện có. Nếu tình huống của quý vị thay đổi sau khi quyết định được đưa ra, chúng tôi sẽ mở lại cuộc điều tra và có khả năng kết thúc hoặc đảo ngược quyết định của chúng tôi.

Câu Hỏi Thường Gặp Dành Cho Nhân Viên Trường Học

Thời gian nghỉ học là gì?

Thời gian nghỉ học là thời gian học sinh được nghỉ học. Ví dụ như kỳ nghỉ xuân hoặc kỳ nghỉ hè. Nếu quý vị là nhân viên của trường và quý vị nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian nghỉ học, yêu cầu của quý vị phải được xem xét để xem liệu tiền lương cơ sở giáo dục năm cơ sở của quý vị có thể được sử dụng trong thời gian nghỉ học hay không.

Tôi đã làm việc cả năm cho một trường học. Đơn xin trợ cấp của tôi có cần được xem xét trong thời gian nghỉ học không?

Nó phụ thuộc vào thời gian giải lao nào đang được xem xét và thời điểm quý vị làm việc cho trường. Đánh giá của chúng tôi dựa trên thời điểm học sinh thường nghỉ giải lao, không phải khi nhân viên làm việc.

Tôi đang làm công việc tạm thời với một trường học, nhưng tôi đã làm việc toàn thời gian ở một nơi khác khi tôi bị sa thải. Luật nghỉ học có áp dụng cho tôi không?

Có, nếu quý vị có mức lương giáo dục trong năm cơ sở của yêu cầu bồi thường. Chúng tôi phải xem xét các yêu cầu từ nhân viên trường học đã làm việc toàn thời gian, bán thời gian hoặc ở vị trí tạm thời cho một trường học.

Tôi đã từng làm việc cho một trường học trong quá khứ, nhưng tôi đã bị sa thải khỏi một công việc khác. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp của tôi có cần được xem xét lại không?

Nếu quý vị đã làm việc cho một trường học trước khi được tuyển dụng tại công việc mới của mình và tiền lương của trường vào năm cơ sở của quý vị, đơn xin đăng ký của quý vị có thể cần được xem xét trong mỗi kỳ nghỉ học. Điều này áp dụng ngay cả khi quý vị không còn làm việc cho trường nữa.

Tôi là một nhà giáo dục, nhưng tôi đã không được thông báo rằng tôi sẽ trở lại làm việc. Tôi có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và cần được xem xét lại đơn xin trợ cấp của mình trong thời gian nghỉ học không?

Quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận trợ cấp trong thời gian nghỉ giải lao nếu quý vị chưa được "đảm bảo hợp lý" rằng quý vị sẽ trở lại sau giờ nghỉ. Nói chung, đảm bảo hợp lý có nghĩa là quý vị có một lời mời làm việc với cùng một khả năng hoặc tương tự với cùng một mức lương (hoặc trong vòng 90% tỷ lệ). Tuy nhiên, chúng tôi phải xem xét khiếu nại của quý vị để đưa ra quyết định đó.

Tôi làm việc cho một công ty tư nhân cung cấp dịch vụ xe buýt cho các trường học. Luật nghỉ học có áp dụng cho tôi không?

Không. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho trường học không được coi là nhà tuyển dụng giáo dục và những tuyên bố này không được xem xét trong thời gian nghỉ học.

Tôi làm việc cho một trường học, nhưng tôi không phải là một giáo viên. Luật nghỉ học có áp dụng cho tôi không?

Điều đó phụ thuộc. Sở Lao động Oregon không xem xét thời gian nghỉ học đối với các nhân viên cung cấp dịch vụ vệ sinh hoặc những người làm việc trong việc vận hành và bảo trì các cơ sở trường học.

Tôi là một giáo viên dạy thay thế, nhưng tôi đã làm việc rất ít giờ tại một trường học. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp của tôi có cần được xem xét lại không?

Có, nếu quý vị đã làm việc trong những giờ đó trong năm cơ sở của đơn xin trợ cấp của quý vị. Giáo viên thay thế được xem xét theo luật tương tự như các nhân viên khác của trường mà luật áp dụng.

Mất bao lâu để yêu cầu bồi thường được xem xét theo luật nghỉ học?

Mỗi yêu cầu nghỉ học phải được xem xét và quá trình này có thể mất khoảng ba đến năm tuần.

Tôi đã làm việc cho Head Start, và yêu cầu của tôi đang bị giữ lại bởi luật đánh giá giờ nghỉ học. Một người bạn của tôi làm việc cho Head Start và đã nhận được tiền của họ. Điều gì đang xảy ra vậy?

Nếu quý vị làm việc cho một tổ chức giáo dục cung cấp dịch vụ Head Start, quý vị phải xem xét yêu cầu của mình trong thời gian nghỉ học. Nếu quý vị làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận hoặc một quận cung cấp dịch vụ Head Start, yêu cầu của quý vị sẽ không cần phải được xem xét trong thời gian nghỉ học.

Nếu tôi không thể sử dụng tiền lương học tập của mình trong thời gian nghỉ hạn, tôi vẫn có thể nhận được trợ cấp thất nghiệp từ một công việc khác chứ?

Nếu quý vị có tiền lương trong năm cơ sở không phải từ một cơ sở giáo dục, chúng tôi có thể sử dụng các khoản tiền lương đó để xem liệu quý vị có đủ điều kiện để được giảm số tiền trợ cấp hàng tuần hay không. Để hội đủ điều kiện yêu cầu bồi thường với mức lương phi giáo dục đó, quý vị sẽ cần phải có 500 giờ làm việc hoặc mức lương bằng 1.5 lần quý cơ sở cao nhất. Một lần nữa, khi chúng tôi xem xét các yêu cầu về thời gian nghỉ học, chúng tôi dựa trên quyết định của mình dựa trên thông tin mà chúng tôi hiện có. Nếu tình hình của quý vị thay đổi sau khi các thẩm phán của chúng tôi đã đưa ra quyết định, chúng tôi sẽ mở lại đánh giá và có khả năng chấm dứt hoặc đảo ngược quyết định.