Skip to main content

Check on My Claim

Để kiểm tra đơn xin trợ cấp của quý vị, hãy đăng nhập vào Hệ thống Nộp đơn Trực tuyến của chúng tôi. Đơn được cập nhật vào ban đêm và thường có sẵn vào buổi sáng.

Các câu hỏi thường gặp về đơn xin trợ cấp, tình trạng đơn và những gì quý vị có thể làm.

Ngay bây giờ, thời gian từ lúc đăng ký cho đến khi nhận được tấm séc đầu tiên của quý vị tối thiểu là bốn tuần. Thông thường, chính phủ liên bang xem xét ba tuần “là đúng thời hạn”. Chúng tôi mất nhiều thời gian hơn do COVID-19 vì nhiều người đang nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hơn bao giờ hết.

Chúng tôi mất bốn tuần để xử lý một đơn đơn giản. Nếu quý vị không nhận được séc sau bốn tuần, quý vị có thể có một đơn phức tạp.

Dưới đây là một số lý do phổ biến cho thời gian chờ đợi lâu hơn bốn tuần:

 • Quý vị đã bỏ lỡ một tuần (hoặc nhiều hơn) để nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần của mình. Đây là lý do phổ biến nhất cho sự chậm trễ trong việc nhận được trợ cấp. Quý vị phải nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần mỗi tuần nếu quý vị muốn tiếp tục nhận được trợ cấp. Nếu quý vị bỏ lỡ một tuần, quý vị phải truy cập Hệ thống Nộp đơn Trực tuyến của chúng tôi và bắt đầu lại đơn của quý vị.
 • Quý vị đã không báo cáo thu nhập của mình trong đơn xin trợ cấp hàng tuần.
 • Quý vị đã có thu nhập từ quân đội, chính phủ liên bang hoặc đã kiếm được ở một tiểu bang khác. Chúng tôi sẽ phải mất thời gian để lấy thông tin từ hệ thống của họ.
 • Trường hợp của quý vị cần theo dõi thêm. Các chuyên gia xử lý đơn xin trợ cấp của chúng tôi phải nói chuyện với quý vị, sếp của quý vị và/hoặc người khác vì:
 • Quý vị không thể làm việc
 • Quý vị không tích cực tìm kiếm công việc
 • Quý vị nghỉ việc
 • Quý vị đã bị sa thải ( bị đuổi việc)
 • Quý vị có một số loại thu nhập nhất định mà chúng tôi cần phải tính đến (liệt kê 1-3 ví dụ)
 • [đơn xin UI liệt kê các lý do còn lại]
 • Quý vị đã được lên kế hoạch để trở lại làm việc. Điều này sẽ tự động dừng xử lý đơn của quý vị vì chúng tôi nghĩ rằng quý vị đang làm việc và không cần trợ cấp nữa. Quý vị cần cho chúng tôi biết nếu quý vị không trở lại làm việc và lý do tại sao. Hoặc nếu quý vị đã trở lại làm việc, thu nhập của quý vị là bao nhiêu.