Skip to main content

Contact

Nhận trợ giúp ở Việt Nam

Để yêu cầu cuộc gọi lại bằng tiếng Việt, vui lòng gửi tên, số điện thoại và ngôn ngữ mong muốn của bạn qua email đến địa chỉ OED_LANGUAGEACCESS@OREGON.GOV. Nhân viên của cơ quan sẽ gọi lại cho bạn bằng tiếng Việt theo thứ tự nhận được yêu cầu của bạn. Do lượng khách hàng rất đông, có thể mất vài ngày để chúng tôi gọi lại cho bạn. Vui lòng chờ phản hồi từ chúng tôi và chỉ gửi một tin nhắn.

Liên hệ chúng tôi

Đăng ký nhận email cập nhật tình hình COVID-19: [ô để mọi người nhập địa chỉ email của họ]

Cách tốt nhất để kiểm tra đơn xin trợ cấp của quý vị là đăng nhập vào Hệ thống Nộp đơn Trực tuyến/Hãy đăng ký bằng cách nộp đơn xin trợ cấp lần đầu của quý vị của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ mất tối thiểu bốn tuần để xử lý đơn.

Nếu chưa qua bốn tuần kể từ khi quý vị đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp bằng cách nộp đơn xin trợ cấp lần đầu của quý vị, xin vui lòng không liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi đang xử lý đơn của quý vị. Dù quý vị có liên hệ với chúng tôi trước thời hạn bốn tuần, quý vị cũng sẽ không nhận được trợ cấp của mình nhanh hơn. Điều đó chỉ làm chậm khả năng xử lý đơn của chúng tôi cho mọi người.

Nếu đã qua bốn tuần kể từ khi quý vị gửi đơn xin trợ cấp lần đầu và quý vị chưa nhận được phản hồi từ chúng tôi, hãy gửi email cho chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu dưới đây. Khi quý vị gửi email, quý vị sẽ nhận được thư tự động trả lời. Điều đó cho quý vị biết chúng tôi đã nhận được email của quý vị. Không cần phải gửi email thêm một lần nữa. Trên thực tế, vui lòng không gửi email trùng lặp - điều đó chỉ làm chậm phản hồi.

Nếu quý vị nhận được thư hoặc cuộc gọi từ chúng tôi nói rằng có gì đó bị sai liên quan đến đơn của quý vị, vui lòng gọi lại cho chúng tôi tại:

Đối với đơn xin trợ cấp thất nghiệp thông thường:

1-877-File-4-U (1-877-345-3484)

Đối với chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA):

Miễn cước phí: 1-877-345-3484

Theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội để cập nhật thông tin thường xuyên.