Skip to main content

Denial of Benefits

برخی شرایط می‌توانند مزایای شما را متوقف یا رد کنند. این شرایط نیازمند این است که دپارتمان اشتغال ادعاها را بررسی کند، واجد شرایط بودن شما را تعیین کند و یا تصمیمات اداری اتخاذ کند. این شرایط شامل اما نه محدود به موارد زیر هستند:

 • رها کردن یک شغل
 • اخراج شدن یا تعلیق از کار
 • عدم توانایی در کار کردن
 • عدم حضور در محل اقامت دائم خود
 • شرکت در مدرسه یا تمرین
 • خود اشتغالی
 • زندانی بودن
 • از دست دادن هر گونه کار
 • سر باز زدن از یک پیشنهاد کاری
 • عدم جستجوی کار به شکل فعالانه
 • دریافت حقوق بازنشستگی (به جز تامین اجتماعی)
 • عدم شرکت در مصاحبه ارزیابی استخدام مجدد و واجد شرایط بودن
 • سر باز زدن از کاری که WorkSource Oregon به شما ارجاع داده است
 • عدم تکمیل فعالیت‌های ثبت نام از طریق مرکز WorkSource Oregon محلی
 • بیکار شدن به دلیل اختلافات کاری، یا
 • ثبت درخواست برای مزایای هفتگی در طول اوقات فراغت تابستان، زمستان، یا بهار یا دوره‌هایی که شما کارمند آموزشی یا غیر آموزشی هستید

این مسائل موجب می‌شود ادعای شما تا زمانیکه ما جهت پرداخت یا رد مزایا تصمیم گیری کنیم، متوقف شود. در طول تحقیق و بررسی هر گونه مسئله مربوط به ادعای خود، به ثبت ادعا‌های هفتگی ادامه دهید. این کار تضمین می‌کند که در صورت تصمیم گیری به پرداخت مزایا، شما می‌توانید مزایای این هفته‌ها را دریافت کنید.

یک داور تحقیق را تکمیل خواهد کرد. اگر داور به اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشد، با شما تماس می‌گیرند. مطمئن شوید که با اطلاعات کامل به درخواست‌ها پاسخ می‌دهید. عدم پاسخگویی باعث می‌شود که تصمیم گیری براساس اطلاعات موجود انجام شود و ممکن است منجر به رد مزایا شود. عدم ارائه اطلاعات یا گزارش اطلاعات غلط به دپارتمان اشتغال عواقب جدی به همراه دارد.