Thiếu Tiền lương được Báo cáo

Trong một số trường hợp, người lao động có thể không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp vì họ không kiếm đủ tiền lương, không làm việc đủ giờ hoặc làm việc cho người sử dụng lao động không bắt buộc phải đóng thuế bảo hiểm thất nghiệp. Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến về tiền lương được báo cáo.

Hood River Bridge crosses the Columbia River with snow-capped Mount Hood in the background.

Tại sao trợ cấp của tôi không hợp lệ?

Trợ cấp không hợp lệ nếu không đáp ứng các yêu cầu về khoản lương hoặc số giờ tối thiểu do luật quy định.

Dưới đây là một số lý do quý vị có thể không hội đủ điều kiện cho một xin trợ cấp hợp lệ:

 • Quý vị chưa làm đủ công việc để hội đủ điều kiện
 • Quý vị đã nhận trợ cấp trước đây và chưa làm việc hội đủ tiêu chuẩn kể từ khi xin trợ cấp trước đây của quý vị được nộp
 • Không phải tất cả khoản lương của quý vị đều được đề cập

Điều quan trọng là phải xem lại Báo cáo Khoản lương và Phúc lợi Tiềm năng của quý vị và liên lạc với chúng tôi nếu quý vị cho rằng khoản lương bị thiếu hoặc không chính xác. Chúng tôi có thể bắt đầu điều tra khoản lương và sau đó thêm các khoản lương còn thiếu có thể sử dụng được. Hãy chuẩn bị để cung cấp cho chúng tôi bằng chứng về khoản thu nhập còn thiếu của quý vị.

Quý vị không có đủ công việc trước đây để hội đủ điều kiện

Nếu số giờ làm việc và khoản lương do chủ lao động của quý vị cung cấp là chính xác, thì có thể quý vị:

 • Không có thu nhập $1,000 và tổng thu nhập gấp một lần rưỡi khoản lương trong quý cao nhất của năm cơ sở của quý vị.
 • Không làm việc từ 500 giờ trở lên trong năm cơ sở của quý vị.

Năm cơ sở là khoảng thời gian một năm được tạo thành từ bốn quý đầu tiên trong số năm quý đã hoàn thành gần nhất. Nó dựa trên ngày quý vị nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, không phải ngày quý vị thất nghiệp.

Nếu quý vị không có đủ công việc trong năm cơ sở của mình, nhưng quý vị có nhiều công việc và thu nhập gần đây hơn, quý vị có thể hội đủ điều kiện để xin trợ cấp năm cơ sở thay thế. Sử dụng biểu mẫu Liên hệ với Chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi theo số 877-345-3484 để bắt đầu xem xét quá trình làm việc của quý vị.

Tôi đã nhận được trợ cấp trước đây

Nếu quý vị đã nhận được trợ cấp từ một trợ cấp trước đó và không làm việc kể từ khi nộp trợ cấp đó, thì quý vị có thể không hội đủ điều kiện cho một trợ cấp mới. Nếu quý vị đã nhận trợ cấp từ một yêu cầu trước đó, quý vị phải làm việc và kiếm được gấp sáu lần số tiền trợ cấp hằng tuần của yêu cầu mới của quý vị trước khi quý vị có thể thiết lập một yêu cầu hợp lệ mới. Công việc này phải diễn ra sau khi quý vị gửi trợ cấp trước đó và trước khi quý vị gửi trợ cấp mới. Nó cũng phải thuộc trong diện trợ cấp việc làm.

Không phải tất cả khoản lương của tôi đều được đề cập

Một số loại việc làm không được tính để thiết lập xin trợ cấp thất nghiệp. Để có thể sử dụng được, chủ hãng phải đóng thuế trợ cấp thất nghiệp đối với khoản lương của quý vị. Một số loại công việc phổ biến có thể không được sử dụng để xin trợ cấp thất nghiệp là:

 • Công việc đồng áng – Một số trang trại không đóng thuế thất nghiệp.
 • Tự kinh doanh – Những người là nhà thầu độc lập hoặc sở hữu doanh nghiệp của riêng họ thường không phải trả thuế trợ cấp thất nghiệp.
 • Việc làm của sinh viên – Lương trả cho sinh viên làm việc tại một trường học đồng thời cũng là sinh viên tại trường đó có thể bị loại trừ.
 • Môi giới bất động sản – Lương dựa trên hoa hồng không áp dụng trong một số trường hợp.

Mặc dù những công việc này có thể được loại trừ khỏi việc xác định số tiền trợ cấp của quý vị, nhưng nếu quý vị đã làm bất kỳ công việc nào trong tuần mà quý vị yêu cầu, quý vị phải báo cáo nó.

Các loại khoản lương khác có thể được tính nhưng không được tự động thêm vào trợ cấp của quý vị. Bao gồm các:

 • Phục vụ trong quân đội – Quý vị sẽ cần cung cấp một bản sao DD214 của mình.
 • Việc làm dân sự liên bang – Chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan liên bang gửi cho chúng tôi chi tiết về khoản lương của quý vị. Quý vị cũng có thể gửi cho chúng tôi cuống phiếu lương của quý vị.
 • Việc làm ngoài tiểu bang – Chúng tôi sẽ yêu cầu tiểu bang khác gửi thông tin về khoản lương của quý vị cho chúng tôi.

Nếu quý vị quên đưa thông tin này hoặc thông tin khác vào đơn yêu cầu trợ cấp mới của mình, hãy sử dụng mẫu đơn Liên lạc với Chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-877-345-3484 để thêm thông tin đó.

Nếu tôi không đồng ý với khoản lương trong năm cơ sở của mình hoặc kết quả của một cuộc điều tra về khoản lương thì sao?

Nếu quý vị không đồng ý với số khoản lương được áp dụng cho năm cơ sở của trợ cấp của mình, quý vị có thể kháng nghị Báo cáo Khoản lương và Phúc lợi Tiềm năng của mình. Sử dụng mẫu đơn Liên lạc với Chúng tôi để yêu cầu kháng nghị hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-877-345-3484 nếu quý vị cần trợ giúp.

Liên lạc với Chúng tôi