Hỗ Trợ Tự Kinh Doanh

Quý vị có chuyên môn hoặc niềm đam mê chuyên nghiệp có thể biến thành một hoạt động kinh doanh không? Chương trình Hỗ Trợ Tự Kinh Doanh (SEA, bằng từ viết tắt trong tiếng Anh) có thể là cơ hội để quý vị thực hiện điều đó trong khi tiếp tục nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Tìm hiểu thêm tại hội thảo trực tuyến hàng tuần của chúng tôi

Quý vị có thắc mắc về các yêu cầu và cách đăng ký cho chương trình không? Quý vị có thể tìm hiểu thêm và đặt câu hỏi tại hội thảo trực tuyến hàng tuần của chúng tôi: Giới thiệu về chương trình Hỗ Trợ Tự Làm Việc. Xin sử dụng máy tính hoặc điện thoại của quý vị để tham gia cùng chúng tôi trên Zoom lúc 9 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần.

Xin lưu ý: Hội thảo trực tuyến sẽ bị hủy vào các ngày lễ của tiểu bang được quan sát.

Hội thảo trực tuyến chỉ bằng tiếng Anh, xem Cần Trợ Giúp? để yêu cầu thông dịch viên.

Tham gia với chúng tôi vào Thứ Sáu lúc 9 giờ sáng.
Nine rowers propel a narrow boat along the Willamette River under the Ross Island Bridge in Portland.

Chương trình Hỗ Trợ Tự Kinh Doanh (SEA) là gì?

Chương trình SEA dành cho những người đang nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp — và có khả năng sẽ nhận hết các trợ cấp đó — và quan tâm đến việc bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh riêng.

Thông qua chương trình SEA, quý vị có thể nhận được trợ cấp thất nghiệp lên đến 26 tuần mà không phải thực hiện các yêu cầu tìm kiếm việc làm được yêu cầu như thường lệ để nhận được trợ cấp, vì vậy quý vị có thể tập trung toàn thời gian vào các hoạt động tự kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp của mình. Quý vị cũng được giữ thu nhập kiếm được từ công việc kinh doanh mới của mình.

Chúng tôi đã giúp hơn 1.500 người dân Oregon bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh thành công.

Cách đăng ký chương trình SEA?

Đầu tiên, hãy gọi đến Trung Tâm Chương Trình Đặc Biệt UI theo số 503-947-1800 hoặc 800-436-6191 để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện tham gia không.

Sau đó, hãy gửi Đơn Đăng Ký SEA và Bảng Tính Khả Thi cho Hoạt Động Kinh Doanh cho chúng tôi thông qua cổng thông tin Liên hệ với chúng tôi. Mẫu đơn này có sẵn bằng các ngôn ngữ của quý vị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được thông dịch hoặc phiên dịch. OED cung cấp trợ giúp miễn phí để quý vị có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin về cách thực hiện điều đó có trên trang Cần Trợ giúp?.

Quý vị cũng có thể gửi bảng tính đã hoàn thành qua đường bưu điện tới Sở Lao Động Oregon, PO Box 14518, Salem, OR 97309. Bảng tính sẽ giúp quý vị tìm hiểu thị trường kinh doanh. Nó có thể giúp xác định liệu nhu cầu của khách hàng có đủ để doanh nghiệp của quý vị thành công hay không.

Chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của quý vị và cho quý vị biết nếu quý vị có đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện hay không. Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn về những việc cần làm tiếp theo.

Chương trình có những yêu cầu gì?

Quý vị phải hoàn thành Bảng Tính Khả Thi cho Hoạt Động Kinh Doanh và lập kế hoạch kinh doanh. Sau khi được phê duyệt, quý vị phải ghi lại các hoạt động tự kinh doanh của mình bằng Biểu Mẫu Yêu Cầu Chi Trả Hằng Tuần SEA cho mỗi tuần mà quý vị nhận trợ cấp. Làm theo các hướng dẫn trên biểu mẫu để gửi biểu mẫu.

Tôi có thể nhận hướng dẫn ở đâu?

Mạng Lưới Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ (SBDC, bằng từ viết tắt trong tiếng Anh) của Oregon có thể cung cấp tư vấn và lời khuyên thành lập doanh nghiệp. Các chuyên gia sẽ giúp quý vị lập kế hoạch kinh doanh và nghiên cứu khả thi.

Liên hệ với Mạng Lưới Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ theo số 541-463-5250 hoặc support@oregonsbdc.org để tìm hiểu thêm về hướng dẫn và dịch vụ hiện có.

Chương trình SEA giúp tôi bắt đầu hoặc mở rộng kinh doanh như thế nào?

Chương trình SEA loại bỏ yêu cầu tìm kiếm việc làm trong thời gian nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Việc này giúp quý vị có thêm thời gian để tập trung vào việc bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình và bắt đầu kiếm thu nhập từ đó. Khi quý vị kiếm được lợi nhuận từ công việc kinh doanh của mình thì quý vị có thể giữ thu nhập đó trong khi vẫn nhận được khoản trợ cấp hằng tuần đầy đủ.

Tôi có phải hoàn thành kế hoạch kinh doanh của mình trước khi được nhận vào chương trình SEA không?

Không, chúng tôi chỉ cần đơn đăng ký tham gia chương trình SEA và Bảng Tính Khả Thi cho Hoạt Động Kinh Doanh của quý vị vào thời điểm quý vị đăng ký. Hạn nộp kế hoạch kinh doanh của quý vị là 45 ngày kể từ khi chúng tôi nhận được đơn đăng ký của quý vị.

Loại hình kinh doanh nào bị cấm?

Chúng tôi phê duyệt đơn đăng ký cho các doanh nghiệp hợp pháp ở Oregon, phù hợp với nguồn tài trợ của chính phủ và phù hợp với khu phố của họ. Một số doanh nghiệp hợp pháp ở các tiểu bang lân cận lại không hợp pháp ở Oregon. Ví dụ về các doanh nghiệp không được phép tham gia chương trình SEA bao gồm các cơ sở pha chế cần sa, người trồng cần sa hoặc cần sa và công việc “bán cần sa”.

Tôi phải làm gì sau khi được chấp thuận tham gia chương trình SEA?

Trong vòng 45 ngày kể từ khi được chấp nhận tham gia chương trình SEA, quý vị phải cung cấp Mã số doanh nghiệp, Mã số Người sử dụng lao động liên bang và kế hoạch kinh doanh. Thông báo phê duyệt chương trình sẽ bao gồm các chi tiết, biểu mẫu và liên kết cần thiết.

Ngoài ra, thay vì tiếp tục nộp đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hằng tuần như bình thường, quý vị sẽ cần gửi cho chúng tôi giấy xác nhận yêu cầu chi trả hằng tuần SEA. Làm theo các hướng dẫn trên biểu mẫu để gửi biểu mẫu. Quý vị có thể gửi biểu mẫu qua đường bưu điện hoặc fax đến:

Gửi Qua Bưu Điện

Oregon Employment Department

PO Box 14518

Salem, OR 97309

Fax

503-947-1833

Quý vị có thắc mắc?

Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gửi tin nhắn qua mẫu Liên hệ với chúng tôi.

Trợ cấp SEA của tôi sẽ kéo dài bao lâu?

Yêu cầu chi trả bảo hiểm thất nghiệp thông thường hiện có của quý vị sẽ quyết định khoản trợ cấp SEA của quý vị. Yêu cầu chi trả trợ cấp SEA của quý vị sẽ hết hạn khi quý vị đã nhận hết số tiền trợ cấp tối đa của mình.

Làm cách nào tôi có thể kiểm tra xem số dư trợ cấp còn lại là bao nhiêu?

Gọi cho Trung Tâm Chương Trình Đặc Biệt UI theo số 503-947-1800 hoặc
800-436-6191 để kiểm tra số dư còn lại của quý vị.