Skip to main content

Quý vị đã bị mất việc?
Giờ làm của quý vị bị cắt giảm?

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp để thay thế một phần tiền lương bị mất của mình.

Đây không phải là một loại hỗ trợ công cộng.

Bất cứ ai làm việc hợp pháp tại Mỹ đều có thể đủ điều kiện.

_________________________________________________________________________

Ngày 26 tháng 2 CẬP NHẬT: Chúng tôi có nhận được hướng dẫn mới từ Bộ Lao Động Hoa Kỳ (U.S. Department of Labor) mở rộng các yêu cầu để hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ thất nghiệp do đại dịch (PUA). Chúng tôi đang làm việc ráo riết để diễn giải hướng dẫn này và thực hiện các thay đổi cần thiết của chương trình .

Chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp thêm thông tin về ý nghĩa của việc này đối với những người trước đây không đủ điều kiện cho PUA, cũng như đối với những người hiện đang nhận PUA. Chúng tôi sẽ chủ động cập nhật cho quý vị, vì vậy quý vị KHÔNG cần phải gọi cho chúng tôi khi có thắc mắc về hướng dẫn mới. Hãy nhớ theo dõi chúng tôi trên Facebook Twitter để nhận được thông tin mới nhất.

Đạo luật CARES và COVID-19

Đạo luật CARES là luật mới của liên bang, được ký ngày 27 tháng 3 năm 2020. Nó làm cho nhiều người có thể nhận trợ cấp thất nghiệp hơn bao giờ hết. Đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Luật mới này đã thực hiện ba điều chính:

  1. Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA). Những người tự kinh doanh và những người khác không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thường xuyên — và những người mất việc làm do COVID-19 — hiện có thể nhận PUA (https://pua.emp.state.or.us/), một chương trình trợ cấp thất nghiệp mới (kết thúc vào ngày 13 tháng 3 năm 2021).
  2. Trợ cấp Thất nghiệp Liên bang Do Đại dịch (FPUC) . Mọi người nhận bất kỳ loại trợ cấp thất nghiệp nào sẽ nhận được thêm $ 300 / tuần (cho mỗi tuần đủ điều kiện từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 3 năm 2021).
  3. Trợ cấp Thất nghiệp Khẩn cấp Do Đại dịch (PEUC). Nếu hết trợ cấp thất nghiệp thông thường, bạn có thể được gia hạn thêm tối đa 13 tuần (kết thúc vào ngày 13 tháng 3 năm 2021).

Thông báo này mô tả một thủ tục dàn xếp đề xuất cho vụ kiện tập thể. Trong thủ tục dàn xếp đề xuất, Sở Lao Động Oregon đồng ý thực hiện các thay đổi chính sách để đẩy nhanh quy trình quyết định về phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp. Các thành viên cá nhân trong vụ kiện tập thể sẽ không nhận được tiền từ thủ tục dàn xếp này. Để biết thêm thông tin bằng một ngôn ngữ không phải tiếng Anh, hãy gọi cho Trung Tâm Luật Oregon theo số 503-473-8682. Tất cả các báo cáo quyết toán có thể được tìm thấy ở đây.