Skip to main content

File A Claim

Trước khi quý vị đăng ký: Thu thập tài liệu và thông tin của quý vị

Đối với trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (UI) thông thường, quý vị sẽ cần:

 • Tên, số An sinh xã hội, ngày sinh và thông tin liên lạc của quý vị.
 • Lịch sử công việc của quý vị trong 18 tháng qua bao gồm:
 • Tên chủ lao động
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc cho mỗi chủ lao động
 • Tài khoản ngân hàng và số định tuyến của quý vị, nếu quý vị muốn đăng ký gửi tiền trực tiếp.

Đối với chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA), quý vị sẽ cần những nội dung trên, cộng thêm:

 • Bằng chứng thu nhập (chỉ khi quý vị muốn số tiền trợ cấp hàng tuần cao hơn mức tối thiểu 205 đô la), chẳng hạn như:
 • Tờ khai thuế kinh doanh năm 2019 thể hiện thu nhập ròng của quý vị
 • Cuốn phiếu lương 2019
 • 2019 W-2
 • Ngày đầu tiên quý vị thất nghiệp do COVID-19
 • Quý vị đã kiếm được bao nhiêu trong bất kỳ tuần đã qua nào mà quý vị đang xin trợ cấp
 • Bước 1: Hãy đăng ký bằng cách nộp đơn xin trợ cấp lần đầu của quý vị
  Để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp hay không, quý vị cần điền vào một mẫu đơn. Nó được gọi là đơn xin trợ cấp lần đầu. Quý vị chỉ nộp một lần đơn xin trợ cấp lần đầu.


Có hai cách để đăng ký:
1. Trực tuyến . Cách nhanh nhất để đăng ký là thông qua Hệ thống Nộp đơn Trực tuyến của chúng tôi. Đối với các trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (UI) thông thường, quý vị điền vào một mẫu đơn trực tuyến. Đối với PUA, quý vị cần tải xuống đơn dạng PDF, nhập thông tin của quý vị, lưu tập PDF và tải nó lên trở lại Hệ thống Nộp đơn Trực tuyến của chúng tôi.

Hãy thực hiện Câu hỏi kiểm tra tính đủ điều kiện trước để đảm bảo quý vị điền đúng đơn. Việc nộp sai đơn sẽ làm chậm quá trình xử lý trợ cấp cho quý vị trong vài tuần.

Trước khi quý vị bắt đầu nộp đơn trực tuyến, hãy thu thập các tài liệu cần thiết

QUAN TRỌNG: Hãy chắc chắn rằng quý vị nhập thông tin của mình chính xác vào đơn. Tiền của quý vị sẽ bị trì hoãn vài ngày hoặc thậm chí vài tuần nếu quý vị phạm sai lầm. Đặc biệt cẩn thận với Số An sinh Xã hội (SSN) và địa chỉ của quý vị.

2. Qua điện thoại . Quý vị cũng có thể đăng ký qua điện thoại. Ngay bây giờ rất nhiều người đang gọi, vì vậy quý vị có thể sẽ phải chờ.

Thất nghiệp thông thường
1-877-File-4-UI (1-877-345-3484)

Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch (làm tự do, lao động hợp đồng, lao động theo yêu cầu)
Miễn cước phí: 1-877-345-3484

3. Tùy chọn hỗ trợ ngôn ngữ bổ sung:

Bộ việc làm cung cấp thông dịch miễn phí qua các đường dây nóng của chúng tôi. Chúng tôi cũng cung cấp những lựa chọn sau đây để được hỗ trợ về ngôn ngữ:

 1. Gửi tên, ngôn ngữ được yêu cầu và số điện thoại của quý vị đến OED_LanguageAccess@employ.oregon.gov để được gọi lại bằng ngôn ngữ của quý vị.
 2. Vui lòng gọi cho Trung Tâm Liên Lạc về Bảo HiểmThất Nghiệp theo số 1-877-345-3484.


Sau khi quý vị nộp đơn trợ cấp

Xác nhận đơn

Quý vị sẽ nhận được email xác nhận khi quý vị nộp đơn xin thất nghiệp thông thường.

Hãy để ý hộp thư của quý vị. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết đơn xin trợ cấp của quý vị có được chấp thuận hay không. Chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị để quý vị biết. Việc này có thể mất 1 - 3 tuần. Nếu quý vị được chấp thuận, chúng tôi sẽ cho quý vị biết quý vị sẽ nhận được bao nhiêu tiền và phải làm gì tiếp theo.

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng đơn của mình bằng cách đăng nhập vào Hệ thống Nộp đơn Trực tuyến của chúng tôi.

Bước 2: Nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần của quý vị

*** QUAN TRỌNG: để nhận được bất kỳ khoản tiền nào, quý vị phải nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần. ***

Để bắt đầu nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cần nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần. Đơn này khác với đơn xin trợ cấp lần đầu. Quý vị phải nộp cả hai đơn để nhận được tiền trợ cấp.

Đơn xin trợ cấp hàng tuần là cách để chúng tôi xác định số tiền gửi cho quý vị trong tuần đó. Một tuần là từ Chủ nhật tuần trước đến Thứ Bảy tuần sau. Quý vị không thể gửi đơn xin trợ cấp hàng tuần cho đến khi hết tuần.

Để tiếp tục nhận được trợ cấp, quý vị cần nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần. Nộp một đơn xin trợ cấp hàng tuần ngay cả khi quý vị có làm việc trong tuần đó. Quý vị cần báo cáo thu nhập của mình cho bất kỳ công việc nào mà quý vị đã làm trong tuần đó.

Hãy nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần ngay cả khi quý vị không biết đơn của mình có được phê duyệt hay không. Chúng tôi có thể mất ít nhất bốn tuần để xử lý đơn của quý vị (hoặc lâu hơn đối với các đơn xin trợ cấp PUA). Nếu đơn của quý vị được chấp thuận, chúng tôi sẽ gửi tiền cho quý vị cho tất cả các tuần đã qua mà quý vị đủ điều kiện, miễn là quý vị đã nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần.

Có phải trợ cấp thất nghiệp thông thường của quý vị đã hết?

Nếu trợ cấp của quý vị đã hết, hãy tiếp tục nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần như bình thường. Khi trợ cấp của quý vị ở mức 0 đô la, khi quý vị đi nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần, quý vị sẽ được hướng dẫn nộp đơn xin trợ cấp mở rộng. Chúng được gọi là Trợ cấp Thất nghiệp Khẩn cấp Do Đại dịch (PEUC).

Với PEUC, quý vị có thể nhận được thêm 13 tuần trợ cấp thất nghiệp trong các tuần từ ngày 29 tháng 3 năm 2020 đến ngày 26 tháng 12 năm 2020.

Nếu quý vị đã dừng nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần và muốn bắt đầu lại sau khi hết trợ cấp thông thường, quý vị sẽ cần điền vào đơn xin PEUC lần đầu .

Các câu hỏi thường gặp về trợ cấp mở rộng (PEUC)

Bước 3: Tìm việc (không bắt buộc)

Thông thường, những người nhận được trợ cấp thất nghiệp được yêu cầu tìm việc và ghi chép lại quá trình tìm kiếm việc làm của họ. Yêu cầu này hiện không bắt buộc do COVID-19. Thay đổi này bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 năm 2020, và sẽ tiếp tục cho đến khi có thông báo mới. Đọc các quy tắc tạm thời của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Nhiều chủ lao động vẫn đang tuyển dụng, ngay cả bây giờ, vì vậy chúng tôi khuyến khích bất cứ ai mất việc hãy tiếp tục tìm kiếm việc làm.

Tìm hiểu thêm trong Cẩm nang Yêu cầu Trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp.