Skip to main content

Adjudication

Khi chúng tôi nhận thức được các vấn đề mà đặt ra câu hỏi liệu ai đó có thể nhận được trợ cấp hay không, thì về mặt pháp lý, chúng tôi bắt buộc phải xem xét vấn đề đó. Mặc dù nhiều vấn đề có thể được giải quyết bằng các câu hỏi theo sau nhanh chóng, nhưng nhiều khi vấn đề này đòi hỏi phải được xem xét kỹ lưỡng hơn thông qua quá trình xét duyệt. Một số vấn đề phổ biến yêu cầu xét duyệt:

 1. Nếu người này bỏ việc, hãy xác định xem trường hợp này có khiến họ không đủ điều kiện nhận trợ cấp hay không
 2. Nếu người này bị sa thải, hãy tìm hiểu xem trường hợp này có khiến họ không đủ điều kiện nhận trợ cấp hay không
 3. Nếu người này không chấp nhận công việc được giao, hãy tìm hiểu xem trường hợp này có khiến họ không đủ điều kiện nhận trợ cấp hay không
 4. Đối với những người làm việc cho các cơ sở giáo dục, mỗi kỳ nghỉ giữa các năm học hoặc các kỳ học, chúng tôi phải xem xét liệu họ có khả năng làm cùng loại công việc sau khi nghỉ như họ đã làm trước đây hay không để xác định xem họ có được nhận trợ cấp trong thời gian nghỉ không
 5. Nếu người này không thể đi làm

Các quy tắc tạm thời của Bộ, được thông qua sớm trong đại dịch, đã giảm đáng kể số lượng các vấn đề cần phải được xét duyệt. Dù vậy, số lượng lớn những người xin trợ cấp khiến chúng tôi đang phải đối mặt với một số lượng kỷ lục các vấn đề cần được xét duyệt.

Thật không may, điều này có nghĩa là nếu chúng tôi xác định một vấn đề cần được xét duyệt ngày hôm nay, thì có thể sẽ mất 12-14 tuần để hoàn thành việc xét duyệt. Chúng tôi biết điều này là không thể chấp nhận được và đây là những gì chúng tôi sẽ thực hiện:

 1. Chúng tôi đã thuê thêm người xét duyệt. Trước đại dịch, chúng ta có khoảng 80 người xét duyệt; hiện chúng tôi có hơn 300.
 2. Chúng tôi đã tạo ra khóa đào tạo mới, tập trung và cô đọng, giảm thời gian đào tạo thông thường từ 15 tuần xuống còn 5 - một phần là nhờ những người xét duyệt chuyên về các vấn đề cụ thể để họ có thể học những vấn đề đó một cách đầy đủ và nhanh chóng hơn nhiều khi bắt đầu giải quyết vấn đề.
 3. Bên xét duyệt tiếp tục làm việc ngoài giờ, vì biết rằng rất nhiều người đang phụ thuộc vào họ.
 4. Chúng tôi đã thay đổi cách phân công công việc để có thể đảm bảo tránh được sự chậm trễ ngoài dự kiến và đảm bảo mọi người sẽ giải quyết các trường hợp nhanh nhất có thể.
 5. Chúng tôi đang phân tích dữ liệu khi tìm hiểu vấn đề nào đang gây ra nhiều rắc rối nhất và cách giải quyết chúng hiệu quả hơn. Chúng tôi cũng đang tích cực tìm hiểu xem liệu có thể thực hiện các thay đổi quy trình khác mà cho phép chúng tôi chi trả trợ cấp cho mọi người nhanh chóng hơn hay không.

Cp nht 31/7/2020:
Chúng tôi đã tìm ra cách để chi trả trợ cấp cho những người đang chờ bên xét duyệt xem yêu cầu của họ để xác định xem có đủ điều kiện nhận thất nghiệp thường xuyên hay chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp do Đại dịch (PUA) hay không. Chúng tôi gọi đây là “Trợ cấp trong khi chờ đợi”.

Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị nếu quý vị có thể nhận được “Trợ cấp trong khi chờ đợi.” (BWYW) Quý vị đủ điều kiện nếu quý vị:

 1. Đã nộp đơn xin nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thường xuyên (UI);
 2. Yêu cầu của quý vị bị gắn cờ để xét duyệt vì Sở Lao động phải xác định xem quý vị có đáp ứng các yêu cầu pháp lý để nhận trợ cấp thất nghiệp thường xuyên hay không;
 3. Không làm việc vì lý do đủ tiêu chuẩn liên quan đến COVID-19; VÀ
 4. Có khả năng đủ điều kiện cho PUA nếu quý vị không thể nhận trợ cấp thất nghiệp thường xuyên.

Để nhận được "Trợ cấp trong khi chờ đợi", hãy nộp đơn xin Trợ cấp Thất nghiệp do Đại dịch (PUA) và cho chúng tôi biết trong đơn đăng ký của quý vị: 1) lý do liên quan đến COVID-19 khiến quý vị thất nghiệp và 2) ngày đầu tiên quý vị bị ảnh hưởng bởi lý do đó. Sau khi quý vị nộp đơn xin PUA, hãy tiếp tục nộp đơn yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp thường xuyên (UI) hàng tuần cho mỗi tuần quý vị muốn nhận trợ cấp. Không nộp yêu cầu PUA hàng tuần.

Chúng tôi sẽ xem xét đơn xin PUA của quý vị để xem quý vị có đủ điều kiện hay không. Nếu đủ điều kiện, chúng tôi sẽ biết quý vị đủ điều kiện cho ít nhất một chương trình, có nghĩa là chúng tôi có thể bắt đầu chi trả trợ cấp cho quý vị. Chúng tôi sẽ chi trả cho quý vị trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thường xuyên cho đến khi yêu cầu nhận trợ cấp thường xuyên của quý vị được xét duyệt. Nếu, vào cuối quá trình xét duyệt, kết quả là quý vị đủ tiêu chuẩn để nhận trợ cấp thất nghiệp thường xuyên, thì sẽ không có gì thay đổi. Quý vị sẽ tiếp tục nhận được trợ cấp UI miễn là quý vị nộp đơn yêu cầu hàng tuần và quý vị đủ điều kiện. Nếu kết quả là quý vị không đủ điều kiện nhận UI thường xuyên, thì chúng tôi sẽ chuyển các yêu cầu của quý vị vào chương trình PUA. Nếu số tiền trợ cấp hàng tuần PUA của quý vị nhiều hơn, chúng tôi cũng sẽ gửi cho quý vị số tiền tăng lên cho tất cả các tuần trước đó mà quý vị nhận được khoản trợ cấp thất nghiệp thường xuyên. Quý vị có thể nhận được nhiều khoản thanh toán cùng một lúc.

Chúng tôi buộc phải cho quý vị biết rằng điều này có thể dẫn đến việc thanh toán quá mức khiến quý vị sẽ phải trả lại. Nếu quý vị muốn đợi nhận trợ cấp, quý vị không cần phải thực hiện bất cứ hành động nào.

Tôi đã nhn đưc thông báo v tr cp trong khi ch đi, nhưng tôi đang nhn đưc tr cp tht nghip thưng xuyên và không gp vn đ gì trong quá trình xét duyt.

Quý vị nhận được email thanh toán trước do nhầm lẫn. Quý vị không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào.

i có mt yêu cu bo him tht nghip thưng xuyên đang ch xét duyt và đã np đơn đăng ký PUA ri. Tôi phi làm gì bây gi?

Quý vị không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào, nhân viên OED đang tích cực làm việc để xác định người nộp đơn yêu cầu đủ điều kiện cho BWYW và sẽ thông báo cho bên yêu cầu nếu họ cần thêm thông tin. Người yêu cầu trợ cấp không cần phải gửi lại đơn đăng ký PUA của họ. Quý vị nên tiếp tục nộp xác nhận hàng tuần cho yêu cầu trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thường xuyên và không cần phải nộp xác nhận hàng tuần cho yêu cầu PUA.

i có mt yêu cu bo him tht nghip thưng xuyên đang ch xét duyt và không np đơn đăng ký PUA. Tôi phi làm gì bây gi?

Nếu người nộp đơn thất nghiệp vì lý do liên quan đến COVID-19, quý vị nên nộp đơn yêu cầu PUA và tiếp tục nộp xác nhận hàng tuần cho yêu cầu trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thường xuyên. Nếu quý vị không bị ảnh hưởng bởi COVID-19, bạn có thể sẽ không đủ điều kiện cho BWYW. Nếu quý vị nộp đơn đăng ký PUA, quý vị có thể sẽ nhận được thư từ chối PUA tự động vì đã đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thường xuyên. Điều này không có nghĩa là quý vị đã bị từ chối BWYW và quý vị không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào. Quý vị sẽ được liên hệ nếu chúng tôi cần quý vị cung cấp thêm thông tin.

Nếu tôi có s tun b pht khi yêu cu tr cp bo him tht nghip thưng xuyên, liu tôi có đ điu kin nhn BWYW không?

Quý vị có thể chọn chấp hành các tuần bị phạt của mình đối với yêu cầu trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thường xuyên hoặc yêu cầu trợ cấp từ chương trình PUA nếu quý vị bị ảnh hưởng vì lý do liên quan đến COVID-19.

Khách hàng đ điu kin nhn BWYW s mt bao lâu đ đưc thanh toán?

Khoảng bốn tuần.

Thanh toán trưc và BWYW là gì?

Khoản thanh toán trước là trợ cấp được chi trả vì chúng tôi tin rằng người yêu cầu sẽ đủ điều kiện theo một trong các chương trình thường xuyên/mở rộng hiện tại hoặc PUA. BWYW là tên gọi mà chúng tôi đang sử dụng thay vì thanh toán trước để nhắn tin tới người dân Oregon.

Tr cp BWYW có đ điu kin cho Tr cp Tht nghip do Đi dch ca Liên bang (FPUC) không?

Có, trợ cấp BWYW là trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thường xuyên. Người yêu cầu trợ cấp sẽ nhận được khoản thanh toán FPUC cho tất cả các tuần được trả từ tuần 14/20 đến 30/20.